THUNDERSTORE BV

ThunderStore voorkomt software piraterij binnen bedrijven

ThunderStore voorkomt software piraterij binnen bedrijven

.s-Hertogenbosch, 12 september 2001.
Wie illegale software gebruikt, bijvoorbeeld door zich niet te houden aan de geldende licentiebepalingen maakt kans om forse boetes opgelegd te krijgen of aanzienlijke schadevergoedingen te moeten betalen. De Business Software Alliance (BSA) in samenwerking met verschillende software leveranciers houdt er toezicht op dat organisaties zich aan licentiebepalingen houden. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen in aanmerking komen om op illegale software te worden doorgelicht. Mocht daartoe aan de hand van verkregen informatie en ter zake verricht grondig onderzoek aanleiding zijn, dan kan de BSA toestemming vragen aan de bevoegde President van de rechtbank om de betreffende illegale software door een deurwaarder in beslag te laten nemen. Vanaf juni 2001 is de verscherpte campagne . 12 provinciën, 12 maanden., waarin elke maand een andere provincie extra gescreend wordt op illegale software, van start gegaan (Bron: Business Software Alliance).

Belangrijk om te weten is dat ook organisaties die geen actie ondernemen tegen werknemers, van wie zij weten of moeten weten dat die illegale software gebruiken, onrechtmatig en mogelijk zelfs strafbaar handelen. Gevolgen voor deze organisaties kunnen zijn: negatieve publiciteit, schadeclaims, aanzienlijke boetes, gevangenisstraf, etc, (Bron: Business Software Alliance).

In veel gevallen heeft het management van organisaties geen duidelijk overzicht van de software die in hun onderneming wordt gebruikt. Zij is echter wel degene die verantwoordelijk wordt gehouden voor het schenden van de auteursrechten van de betreffende software producent. Om organisaties te beschermen tegen illegale en ongewenste software installatie door werknemers, heeft ThunderStore X-Tra Secure for Removable Media(tm) op de markt gebracht.

Middels X-Tra Secure for Removable Media(tm) kunnen de toegangswegen tot het installeren en kopiëren van (ongewenste) software geblokkeerd worden voor werknemers zonder dat deze ingangen geheel afgesloten worden. Het diskettestation, de CD-ROM drive en Internet toegang kunnen voor andere doeleinden, zoals het lezen van documenten, normaal in gebruik blijven. Naast het blokkeren van de toegangswegen is er een extra policy toegevoegd waarmee illegale en ongewenste software, die al op de harde schijf voorkomt, opgespoord en in quarantaine gezet wordt voor verwijdering. Dankzij X-Tra Secure(tm) kan men de integriteit van de organisatie waarborgen.

Over X-Tra Secure(tm)
X-Tra Secure(tm) bezit de mogelijkheid om acties, welke een (niet) geautoriseerde computergebruiker uitvoert op bedrijfsinformatie vast te leggen in logbestanden en deze acties te verifiëren tegen vooraf ingestelde policies. Vervolgens is X-Tra Secure(tm) in staat stappen te ondernemen bij onrechtmatig of onkundig informatiegebruik in de vorm van automatische (centrale) alarmering, automatische correctie en isolatie van overtredingen. X-Tra Secure(tm) is tevens in staat om de PC-gebruikers te betrekken bij, en te houden aan, de in te voeren IT bedrijfspolicies en standaarden.

Over ThunderStore
ThunderStore.s missie is het leveren van technologie die het mogelijk maakt de integriteit van applicaties en data te bewaken tegen alle dreigingen van binnenuit de organisatie. Dit gebeurt middels het monitoren, beheren en controleren van data- en applicatiegebruik van geautoriseerde gebruikers. ThunderStore.s oplossingen waarborgen de betrouwbaarheid, integriteit en toegankelijkheid van informatie en tegelijkertijd verkleint het de total cost of ownership. Het toetsen en beheren van datagebruik gaat met deze oplossingen verder dan bij authorisatie- en authenticatie producten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Maria Penedo Cumplido- marketing assistant
maria@thunderstore.com

ThunderStore BV
Havensingel 1
5211 TX .s Hertogenbosch
The Netherlands
Tel: +31 (0)73 6154860
Fax: +31 (0) 73 6121830

12 sep 01 15:59

Deel: ' ThunderStore voorkomt software piraterij binnen bedrijven '
Lees ook