Tien conceptdenkers verenigen zich in denktank


Elke week een wereldprobleem opgelost door ei van Columbus

AMSTERDAM, 20140410 -- Tien conceptdenkers hebben een denktank opgericht om wereldproblemen op te lossen via een andere manier van denken. Lidewij Edelkoort, Edward de Bono, Daan Roosegaarde, Frank Tjepkema, Erik Kessels, Rob Wagemans, Piet Hein Eek, Goos Geursen, Wim Michels en Joep van Lieshout leggen wekelijks een ei om tot een creatieve oplossing te komen. Het doel is elke week een wereldprobleem op te lossen door middel van een simpel idee voor een moeilijke uitdaging. NRC Next publiceert de resultaten.

Ei van Columbus door conceptdenkers en publiek
Het ei van Columbus is een platform en een binnenkort te verschijnen boek met daarin volgens Juffermans: 'de beste methode om samen tot vernieuwende oplossingen te komen.' Monique Juffermans, initiatiefnemer van de denktank en eigenaar van conceptbureau Dutchlabel in Amsterdam, bracht de 10 conceptdenkers bij elkaar. In samenwerking met NRC Next zette zij een forum op van exceptionele conceptdenkers met bewezen creatief oplossend vermogen en vroeg hen oplossingen te bedenken voor actuele maatschappelijke problemen. Ook biedt het forum aan iedereen de mogelijkheid mee te doen.

Fileprobleem opgelost
Deze eerste week van het ei van Columbus kwam Edward de Bono aan zet. Hij doet de aftrap met het oplossen van het fileprobleem. Hij bedacht een rijbewijs dat enkel op maandag, dinsdag en woensdag geldig is. Automobilisten gaan dan op zoek naar automobilisten die een rijbewijs hebben voor donderdag, vrijdag en zaterdag. Het deeltijdrijbewijs beperkt niet zozeer het autorijden zelf, maar je gaat de auto veel efficiënter gebruiken. Ook presenteert hij oplossingen voor food waste, jeugdwerkloosheid en het Israël-Gaza conflict. 

Conceptdenken in de nabije toekomst
Volgende week presenteert conceptdenker Frank Tjepkema zijn ideeën. Hij geeft volgende week zijn oplossing ter vermindering van de CO2 uitstoot. Vooral de CO2 uitstoot door de zware industrie, het transport en het verkeer is een groot probleem. Het is dus heel erg belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. Wanneer dit op de lange termijn niet gebeurt, dan kan dit leiden tot een versterkt broeikaseffect. Op het platform van ''het ei van Columbus” is ook aan het publiek gevraagd mee te denken over een conceptuele manier voor het verminderen van vervuilde auto’s, de uitstoot door transport, fabrieken, afval of hoe je milieubewust landbouw kunt bedrijven. Deze ideeën staan op de website heteivancolumbus.net.

Monique Juffermans: initiatiefnemer van de denktank en eigenaar van conceptbureau Dutchlabel in Amsterdam, werkt aan het boek “Het ei van Columbus” waarin de beste methode om tot een vernieuwende oplossing te komen uiteen wordt gezet. Zij stelde in samenwerking met NRC Next een forum samen van exceptionele conceptdenkers en vroeg hen oplossingen te bedenken voor actuele maatschappelijke problemen. Meer informatie over Monique Juffermans: https://www.dutchlabel.nl

Het Ei Van Columbus: denktank, interactief platform en een later te publiceren boek over Conceptdenken 3.0. Hierin worden mensen uitgedaagd om creatief na te denken over wereldproblemen. 10 conceptdenkers zijn hierin verenigd en elke week publiceert één van hen zijn of haar inzichten in NRC Next. Meer informatie over Het Ei Van Columbus: www.heteivancolumbus.net


Deel: ' Tien conceptdenkers verenigen zich in denktank '
Lees ook