Onderwerp: Tien gemeenten zetten bestuursinformatie op internet ( zie ook: www.seneca.nl )
Datum: 29 maart 2000
Url's: www.smartsite.nl www.seneca.nl Informatie: JNSTIEMER@SENECA.NL

Tien gemeenten zetten bestuursinformatie op internet

In de loop van het tweede kwartaal 2000 zullen tien gemeenten hun bestuursinformatie voor de burgers beschikbaar stellen op het internet. Het betreft hier een initiatief van de stichting Gemeenteweb te Apeldoorn. Het project, dat bekend is onder de naam "Startende gemeenten op Internet" wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente Bodegraven speelt een voortrekkersrol; andere deelnemende gemeenten zijn onder andere Lelystad, Naaldwijk en Weststellingwerf.

Het gehele traject kan binnen zeer korte tijd worden gerealiseerd omdat als platform gebruik gemaakt wordt van het SmartSite Dynamic Web System van de Seneca Groep in Delft.
SmartSite DWS is een state-of-the-art tool om websites op internet of intranet te beheren zonder dat HTML-kennis noodzakelijk is. Tevens is SmartSite een ontwikkelplatform waarmee verschillende soorten databases en
-bestanden kunnen worden ontsloten.
Om SmartSite te laten voldoen aan de eisen en wensen van de gemeenten wordt de standaard functionaliteit door Seneca Web Development uitgebreid door middel van een aantal zgn. plug-ins. Daardoor zal het voor burgers met toegang tot internet mogelijk zijn om te zien welke vergaderingen er geweest zijn en welke vergaderingen er nog gaan komen. Tevens bestaat de mogelijkheid om via het internet vergaderstukken in te zien. Informatie over eerdere vergaderingen komt eveneens beschikbaar. Naast de mogelijkheid om uitgebreid in de beschikbare bestuursinformatie op thema of trefwoorden te zoeken zal de burger via een "invulformulier" kunnen reageren op datgene wat zich in de gemeente afspeelt. Seneca Web Development zal tevens voor de grafische vormgeving van de sites zorgen.
Met behulp van de reeds genoemde plug-in filosofie zal het voor de gemeenten mogelijk zijn in de toekomst stapgewijs de functionaliteit van hun site uit te breiden. Te denken valt aan discussieplatforms en het aanvragen van rijbewijzen, paspoorten en andere documenten.

Gemeenten die voor hun internet en/of intranet reeds gebruik maken van SmartSite zijn onder meer Apeldoorn, Den Haag en Zoetermeer.


* * *

De volledige lijst met deelnemende gemeenten ziet er als volgt uit: Bodegraven, Ferwerderadiel, Gaasterlân-Sleat, Lelystad, Lemsterland, Monster, Naaldwijk, Schipluiden, Weststellingwerf en Wûnseradiel.

De Seneca Groep is gevestigd te Delft en bestaat sinds 1994. Er zijn 70 medewerkers waarvan er zo'n 40 zich met internet- en intranetgerelateerde zaken bezighouden. Het product SmartSite is een 100% eigen, en dus Nederlandse, ontwikkeling. Het product is ontwikkeld door een van de werkmaatschappijen van de Seneca Groep, Pointer Interactieve Media. De verkoop en het bouwen van de plug-ins geschieden door Value Added Resellers (VAR's) waarvan Seneca Web Development er een is. Andere VAR's zijn The Kitchen in Zeist en eMAXX in Enschede. Voorts zijn er nog een aantal SmartSite Professional Partners.

Bedrijven en instellingen die reeds kortere of langere tijd gebruik maken van SmartSite zijn onder meer:
ABZ Holding, ANWB, Bank Nederlandse Gemeenten, Berenschot, Koninklijke IBC, Ministerie van VROM, Rijkswaterstaat, enkele onderdelen van TNO en TU Delft
Voor meer informatie over dit persbericht:
Drs. J.N. Stiemer R.A. , directeur Seneca Groep,
Elektronicaweg 31, 2628 XG Delft.
Tel: 015 251 3700; Fax: 015 251 3701
E-mail: jnstiemer@seneca.nl
URL's: WWW.SMARTSITE.NL
WWW.SENECA.NL

Deel: ' Tien gemeenten zetten bestuursinformatie op Internet '
Lees ook