Gemeente Sittard

10 jaar Efrosteun
persbericht 28-03-2000

In de afgelopen tien jaar van zijn bestaan heeft het Europees Parlement Sittard en de regio voor enkele tientallen miljoenen guldens gesteund bij diverse grote en kleine projecten. Deze Europese steunverlening vormde de afgelopen tijd de belangrijkste financiële basis en waren zo de brandstof voor de economische ontwikkeling. De Europese fondsen hebben vooral effect gehad op de versterking van het midden- en kleinbedrijf, de verbetering van het productiemilieu, de ontwikkeling van de regionale structuur met bedrijfsterreinen en logistieke voorzieningen, alsook een goed ontwikkelde infrastructuur voor beginnende ondernemers. Europa neemt doorgaans eenderde deel van de totale kosten voor haar rekening.
De Europese steun kwam de afgelopen jaren in de vorm van Structuurfondsen. Tien jaar Europese ondersteuning is van groot belang geweest voor de versterking van de economische structuur en het terugdringen van de hoge werkloosheid. Het Europees Parlement, dat voor velen een ver-van-mijn-bedshow lijkt, krijgt op deze wijze een niet weg te denken impact op stad en regio en komt zo heel dichtbij.
Bedrijvigheid en werk
Zo zijn in Sittard Europese subsidies gebruikt om het bedrijventerrein Bergerweg Noord tot ontwikkeling te brengen, dat een belangrijke impuls betekende voor de werkgelegenheid voor stad en regio. Maar ook de nieuwe Bedrijvenstad Fortuna 'krijgt' 7 miljoen aan Efro-gelden, zoals de financiële steun uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling kortweg wordt aangeduid. Zowel het centrum van de stad -3 miljoen- als de omgeving van het station konden worden gerenoveerd mede dankzij steun van Europa. Verder in de regio hebben inmiddels ook de gemeente Beek met het bedrijventerrein Beekerhoek, Schinnen met De Breinder en de omgeving van het station Beek-Elsloo geprofiteerd van Eurogelden en konden het public Logistics Center en de Multimodale vervoersterminal Zuid Limburg in Born tot ontwikkeling komen. De havens in Stein zijn aan de eisen van de huidige tijd aangepast met behulp van vier miljoen gulden uit het Europees fonds. Om nog niet te spreken van het grote aantal projecten voor werklozen, dat met Europees geld wordt opgezet.

Toerisme
Toerisme en recreatie zijn voor het Europees Parlement altijd belangrijk geweest. Toerisme en recreatie bieden immers volop werkgelegenheid. Vaak kunnen functies ingevuld worden met laagopgeleiden en liggen er mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen. In Sittard is met Europese subsidie de Stadbroekermolen opgeknapt, die niet alleen een toeristische trekker is maar tevens een leerobject en bovendien aan zes mensen werk biedt. In Susteren is met steun van Europa de Middeleeuwse halteplaats Suestra opnieuw ingericht, waarmee de plaats haar historische kern nog meer glans heeft gegeven. Verder zijn met Efrogelden diverse recreatieve routes aangelegd, wordt de Schwienswei opgeknapt en Beeld 99 voor een deel gesubsidieerd. Voorts gaat geld naar het opknappen van Fort Sanderbout, de Stedelijk Historische afdeling van Het Domein en de stadstuin bij het Toon Hermanshuis. Op de planning staat eveneens de aanleg van de zogenaamde bypass in de Geleenbeek ter hoogte van de Ophovenermolen. In de regio profiteren het Kasteelpark Born met de bijbehorende ruïne en de kasteelparken in Stein en Elsloo, de St. Hubertusmolen in Beek, de Kingbeekmolen in Grevenbicht en de Wielerbaan bij Glanerbrook in Geleen van Efro-subsidies. Zonder de steun van Europa zouden deze projecten niet uitgevoerd kunnen worden. Dat geldt overigens ook voor de verbouwing van het Kritzraedthuis als nieuw onderkomen voor het Limburgs Bureau voor Toerisme, de VVV Zuid Limburg en VVV-Vakanties Limburg. Tenslotte is er het kaderbudget voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de Westelijke Mijnstreek, waarvan 4,9 miljoen gulden uit de Efro-pot komt.

Blauwe borden
De steun, die Europa biedt aan de Sittardse projecten wordt binnenkort duidelijker. Op de gevels van projecten, die met Efro-gelden tot stand zijn gekomen wordt een blauw bord bevestigd met het opschrift: Dit project is mogelijk gemaakt met geld van Europa.
In 1999 is een einde gekomen aan het steunbeleid van de Europese Commissie. De regio kan nog zeven jaar gebruik maken van Europese gelden op basis van een afbouwprogramma waarvoor nog 46 miljoen gulden beschikbaar is. Samen met andere gemeentebesturen en het Streekgewest maakt wethouder economische zaken Frans Wagemans de balans op en zet zich in om een aantal zaken met behulp van Efrogeld af te ronden. Dat geldt zowel voor Sittardse alsook voor regionale projecten. De Sittardse wethouder vervult immers ook op regionaal gebied een functie, waarbij hij de steun van Europa kan inzetten. Zo maakt hij deel uit van de Stuurgroep Efro en het Comité van Toezicht.© Gemeente Sittard
Hoewel we de uiterste zorgvuldigheid hebben betracht bij het maken van de teksten op deze site, kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Deel: ' Tien jaar Efrosteun in de gemeente Sittard '
Lees ook