Gemeente Den Helder

Weeknieuws

10 JAAR MILIEUDIENST

betreft:
week: week 30

De Milieudienst van de gemeente Den Helder bestaat op 1 oktober 10 jaar. Reden voor de dienst om een aantal activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden niet beperkt tot het personeel van de jubilerende dienst. Voor de inwoners van Den Helder is er een creatieve prijsvraag. Bedrijven worden uitgenodigd om inzendingen te sturen rondom het thema "Milieu in bedrijf". Daarnaast wil de Milieudienst een sportieve strijd aangaan met volleyballers en zaalvoetballers.

Prijsvraag

"Den Helder is net zo mooi als je haar wilt zien" is het motto van de prijsvraag. Het motto is met toestemming geleend van Petra Bies, verslaggeefster bij de Helderse Courant. De Milieudienst doet aan een ieder in Den Helder een oproep om in beeld te brengen hoe hij of zij Den Helder ziet en beleeft. Dit kan in de vorm van een tekening, lied, fotoreportage, schilderij en elke andere creatieve uiting. In de twee weken voor de verjaardag van de dienst wordt van het ingezonden materiaal een tentoonstelling samengesteld op de drie lokaties waar de Milieudienst is gehuisvest: het stadhuis aan de drs. F. Bijlweg, de Nijverheidsweg en De Groene Poolster aan de Pasteurstraat. De Milieudienst beoordeelt de inzendingen en zorgt voor de prijzen.

De inzendingen kunnen tot 15 september ingeleverd worden bij de Klantenservice van de Milieudienst in het stadhuis. De inzendingen dienen voorzien te zijn van naam, adres, postcode en telefoonnummer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton Grollé, tel. 612555.

Bedrijven en milieubeleid

Bedrijven kunnen rond het thema "Milieu in bedrijf, ondernemen in de toekomst" inzendingen insturen voor de Helderse Milieuprijs. De inzendingen worden tentoongesteld. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de opening van de tentoonstelling. Bedrijven kunnen tot 15 september hun bijdrage inleveren bij de Klantenservice van de Milieudienst in het stadhuis. Aansluitend volgt een forumdiscussie rond het thema. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Stam, tel. 671603.

Milieudienst, sportdienst

De Milieudienst levert al jaren het winning-team als het om volleybal op gemeentelijk niveau gaat. Ook zaalvoetbal gaat de medewerkers op gemeentelijk niveau goed af. De Milieudienst doet een oproep aan sportieve organisaties in de stad om met de medewerkers van de Milieudienst een competitie aan te gaan. Maximaal 10 teams kunnen zich voor dit toernooi aanmelden. Dit kan door een briefje te sturen naar de Milieudienst, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
_________________________________________________________________

laaste verandering: juli 29, 1999

Deel: ' Tien jaar milieudienst Den Helder '
Lees ook