WERELD NATUUR FONDS

Succes Gelderse Poort smaakt naar meer

Succes Gelderse Poort smaakt naar meer

Tien jaar inzet voor natuurontwikkeling in de Gelderse Poort heeft zijn
vruchten afgeworpen en doet 'dromen van meer'. Alle deelnemers aan de
Werkconferentie grootschalige natuurontwikkeling, georganiseerd door
Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds, waren het hiermee eens. Op 13
september jl. kwamen ruim 125 mensen bijeen in Kasteel Doornenburg om
ervaringen uit te wisselen en om gezamenlijk vooruit te kijken. Mensen die
vanuit verschillende invalshoeken bezig zijn met natuurontwikkeling in
diverse regio's van Nederland. De aanwezigen waren op twee punten opmerkelijk eensgezind: ten eerste het feit dat veiligheid en natuurontwikkeling uitstekend samen gaan en ten tweede dat de tijd rijp is
voor de volgende grote stap. De stap van het werken aan natuurontwikkeling
in 'postzegelformaat' naar echt grootschalige natuurontwikkeling in grote,
aaneengesloten gebieden.

Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds zijn beide vanaf het begin
betrokken geweest bij natuurontwikkeling in de Gelderse Poort. Doel van
deze werkconferentie was om kennis die in de Gelderse Poort is opgedaan
uit te wisselen met mensen die in andere regio's actief met natuurontwikkeling bezig zijn. Wat zijn de belangrijkste winst- en leerpunten en wat is de inzet voor de toekomst?

Tien jaar inzet voor natuurontwikkeling in de Gelderse Poort heeft veel
opgeleverd. Honderden hectares nieuwe natuur zijn tot stand gekomen en de
diversiteit aan planten en dieren is enorm toegenomen. Er is meer ruimte
voor de rivier waardoor de veiligheid ten tijde van hoogwater is toegenomen. De samenwerking met klei- en baksteenindustrie levert een
positieve bijdrage aan natuurontwikkeling. De recreatie-economie in de
regio bedient de stroom mensen die in de Gelderse Poort van de natuur
genieten. De sterke groei van de recreatie-economie in de regio bewijst
dat deze economische factor een belangrijk voordeel kan zijn van natuurontwikkeling in een regio.

En hoe nu verder? Wat de deelnemers aan de werkconferentie betreft zijn er
genoeg plannen geschreven en is het nu tijd om de stap te maken naar echt
grootschalige natuurontwikkeling. In de Gelderse Poort door gebieden aan
elkaar te koppelen zodat een uitgestrekt natuurgebied ontstaat langs de
rivier en vlakbij de stad. Het rivierengebied in de Gelderse Poort kan
gaan fungeren als voorbeeldgebied voor dynamisch rivierbeheer; rivierbeheer in harmonie met natuurlijke processen. Bijvoorbeeld in het
Rijnstrangen gebied bij Zevenaar liggen volgens Staatsbosbeheer en het
Wereld Natuur Fonds goede mogelijkheden om natuur en waterberging te
combineren.

Maar rivieren houden niet op bij de grens. In de toekomst zullen zeker
samenwerkingsverbanden worden gezocht met buurlanden om natuurontwikkeling
stroomopwaarts te stimuleren. Hier kan het Wereld Natuur Fonds als internationale organisatie een belangrijke rol in spelen. Ook het inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de groeiende
belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en grote infrastructurele projecten, kan volgens Staatsbosbeheer en het Wereld
Natuur Fonds in de toekomst nieuwe partners opleveren.


Meer informatie:
Esther Naber, persvoorlichter Wereld Natuur Fonds Telefoon: 030-6937832, mobiel: 06-29535947
Mariska Kiewiet de Jonge, regiovoorlichter Gelderland Telefoon: 026-3539393, mobiel: 06-51218193

Deel: ' Tien jaar natuurontwikkeling Gelderse Poort succesvol '
Lees ook