Provincie Utrecht

Persbericht

Geschenk provincie ter ere van jubileum stichting Het Utrechts Landschap

Tienduizend euro voor inrichting De Heimenberg

21-06-2002
Bij de viering van het 75-jarig bestaan van stichting Het Utrechts Landschap (HUL) op 20 juni 2002, heeft de provincie een passend geschenk aangeboden. Uit handen van gedeputeerde J.P. Lokker ontving HUL een cheque ter waarde van tienduizend euro. De provincie heeft daarmee haar grote waardering tot uitdrukking gebracht voor het werk van de stichting. Het bedrag is bedoeld als bijdrage aan de ontsluiting voor publiek van De Heimenberg: een archeologische vindplaats op de Grebbenberg.

De provincie hecht grote waarde aan de inzet van HUL, dat zich sterk maakt voor bescherming en ontwikkeling van natuur, landschap, bos en cultuurhistorie. Onderdeel van de activiteiten van de stichting vormt de openstelling van terreinen voor het publiek. Het Utrechts Landschap werd opgericht in 1927 als eerste provinciaal landschap. De banden tussen de provincie en de stichting dateren van dit allereerste begin, want de toenmalig commissaris van de Koningin de heer s'Jacobs behoort tot de medeoprichters.

Archeologisch monument
Als locatie voor het jubileumfeest is gekozen voor De Heimenberg, dat al sinds mensenheugenis een plek is waar mensen samenkomen. De oudste sporen hiervan gaan tot 1200 jaar terug. Een plaats dus met een bijzondere sociale historie en van opmerkelijke landschappelijke schoonheid. De Heimenberg bij Rhenen is opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur en hoort bij de Grebbeberg. Het terrein is eigendom van HUL en heeft de status van beschermd archeologisch monument. Op De Heimenberg zijn zeer goed herkenbare restanten te vinden van omwalling en droge grachten die deel uitmaken van een vroegere ringwalburcht.

Als onderdeel van een breder project voor de Grebbeberg werken HUL, de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de provincie Utrecht aan een inrichtingsplan. Doel is om de archeologische rijkdom beter herkenbaar en inzichtelijk te maken voor het publiek. De ontsluiting zal onder andere bestaan uit informatievoorziening, een zitelement en wegwijzers.

Meer informatie: Adelei van der Velden, telefoon 030-258 3325 of Adelei.van.der.Velden@Provincie-Utrecht.nl

Deel: ' Tienduizend euro voor inrichting De Heimenberg '
Lees ook