Landelijke Studenten Vakbond


Tienduizend studenten demonstreren vóór investeren

10.000 studenten in Den Haag.

Utrecht, 17 maart 2003 -- Op 13 Maart zijn ruim tienduizend studenten naar Den Haag gegaan om van de formatie de garantie te eisen dat er geïnvesteerd wordt in hoger onderwijs. Studenten willen niet alleen dat er een einde komt aan twintig jaar voortdurende bezuinigingen, maar ook dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om te investeren in verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en onafhankelijkheid van het hoger onderwijs. "Wouter en Jan-Peter, dit moet beter!", scandeerde de menigte op het Malieveld.

Een eindeloos lange stoet ging luidruchtig langs de ministeries van Financiën en Economische Zaken en het Binnenhof. Tot in de Tweede Kamer waren de studenten te horen. De demonstranten hebben proefballonnetjes opgelaten, de politiek teruggefloten en symbolisch achteruit gelopen om duidelijk te maken dat zij eisen dat de beloftes van investeringen worden nagekomen, de nog liggende structurele bezuiniging van 143 miljoen euro per jaar alsnóg van de baan gaat en er niet gekort zal worden op de student. "De formatie kan níet meer om ons heen: deze keer moet het regeerakkoord echte investeringen in hoger onderwijs bevatten!", aldus woordvoerder Tamira Combrink.

Het ministerie van Economische Zaken was vandaag zelfs gesloten uit angst voor confrontatie met de vredelievende demonstratie tegen het verhandelbaar maken van publieke diensten in het WTO-GATS verdrag, die tegelijkertijd georganiseerd was in het kader van een Europese Actiedag. Eigenlijk zou de studentendemonstratie zich hierbij aansluiten, maar op verzoek van burgemeester Deetman betuigden zij steun door slechts een delegatie van vijftig studenten af te vaardigen. De studenten eisen de garantie dat publiek hoger onderwijs geen handelswaar wordt, maar een verantwoordelijkheid van de overheid blijft.

Er zou een petitie overhandigd worden aan de onderhandelaars van de formatie. Bos en Balkenende kwamen echter niet opdagen, tot woede van de studenten. Maar, we hebben wederom duidelijk gemaakt dat studenten niet over zich heen laten lopen. Het organiserend Platform 12november: Studenten hebben alles wat binnen het redelijke ligt gedaan om onze kenniseconomie te redden. Als de formatie zich hier nu nog niets van aan trekt, staan wij niet voor de gevolgen in.

Contact

©2000-2003 Landelijke Studenten Vakbond. Alle rechten voorbehouden.

Deel: ' Tienduizend studenten demonstreren in Den Haag voor investeren '
Lees ook