EVO

Tienduizenden millenniumverklaringen bieden schijnzekerheid

In een steeds hoger tempo confronteren bedrijven elkaar met millenniumverklaringen. De inhoud hiervan varieert enigszins, maar de kern is dat de klant van zijn leverancier de garantie eist dat zijn automatisering nu en in het nieuwe millennium voor geen enkel probleem zal zorgen. Mocht dit toch gebeuren, dan wordt in de meeste gevallen geëist dat de leverancier onbeperkt en onvoorwaardelijk aansprakelijk is voor alle gevolgen.

Het lijkt erop dat de millenniumverklaringen als een soort kettingbrief werken. Een klant schrijft voor dat zijn leverancier op zijn beurt weer een verklaring van zijn leveranciers eist en dat dit als een soort kettingbeding wordt doorgegeven.

De EVO - als representant van 34.000 bedrijven in handel, industrie en agrarisch bedrijfsleven - constateert dat het rondpompen van millenniumverklaringen een averechts effect heeft. Het geeft bedrijven die zo'n verklaring rondsturen het valse gevoel dat het millenniumprobleem hiermee opgelost is.

Mogelijke knelpunten in verband met het millennium moeten echter door technisch onderzoek en intensief overleg tussen de verschillende schakels in het bedrijfsleven worden voorkomen en opgelost. Gebleken is echter dat dit overleg gefrustreerd kan worden doordat de zakelijke verhoudingen tussen bedrijven ernstig verstoord raken door de eenzijdige millenniumverklaringen.

Afgezien van het feit dat de commerciële verhoudingen onnodig verstoord raken is de juridische waarde van millenniumverklaringen ook dubieus. Vaak zijn ze in strijd met dwingend recht of bestaande contracten. In eventuele juridische procedures zullen ze in verreweg de meeste gevallen dan ook geen of weinig waarde hebben.

De EVO is dan ook van mening dat millenniumknelpunten niet op een juridische, maar op een technische wijze opgelost moeten worden, waarbij constructief overleg in de vele ketens cruciaal is. Terug

Deel: ' Tienduizenden millenniumverklaringen bieden schijnzekerheid '
Lees ook