P E R S B E R I C H T

Breda, juni 1999

´Tijd voor aandacht´ thema Nationale Ziekendag 1999

AANDACHT IS DE ZIEL VAN DE ZORG

´Tijd voor aandacht´ is het thema van de 26e Nationale Ziekendag, die op zondag 12 september wordt gehouden. Initiatiefnemer de Zonnebloem wil met deze jaarlijkse ´dag voor iedereen´ zieken en gezonden inspireren om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven. Door oog en hart voor elkaar te hebben, gaan mensen elkaar begrijpen. Het thema ´Tijd voor aandacht´ sluit naadloos aan op het jubileumthema van de 50-jarige Zonnebloem: ´Aandacht is een mensenrecht´.

Fundamenteel

Aandacht is een fundamentele levensbehoefte, meent de Zonnebloem. Iedereen heeft er recht op. Zeker als ziekte, handicap of ouderdom het dagelijks leven minder vanzelfsprekend maakt. Of als eenzaamheid, aftakeling of afhankelijkheid benauwt. Aandacht, zorgen met anderen delen, geeft dan meer lucht. Aandacht is de ziel van de zorg, stelt de Nationale Ziekendag-brochure 1999. "Van professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligerszorg. Daarvan mag niemand verstoken blijven. Waar mensen buitengesloten worden of dreigen te worden, is het de plicht van de samenleving om hierin verandering te brengen."

Obstakels

In de brochure komen uiteenlopende aspecten van aandacht aan de orde. De waarde die aandacht heeft, maar ook de obstakels. Want aandacht mag dan een fundamentele levensbehoefte zijn, erom vragen of het geven ervan is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zitten heel wat haken en ogen aan. De tienduizenden Zonnebloemvrijwilligers, die regelmatig bij zieken en gehandicapten op bezoek gaan, kunnen daarover meepraten.

Brochure

De Nationale Ziekendagbrochure 1999 werd geschreven door Hans van Dam, van huis uit verpleegkundige en sinds 1989 werkzaam als publicist voor diverse dagbladen en tijdschriften. Belangstellenden kunnen de gratis brochure schriftelijk bestellen bij de Zonnebloem, Postbus 2100, 4800 CC BREDA

Mededeling voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling communicatie:

Casper de Jong, tel. (076) 564 63 10 of

René Rijkers, tel. (076) 564 63 11.

info@zonnebloem.nl

Deel: ' 'Tijd voor aandacht' thema Nationale Ziekendag 1999 '
Lees ook