Gemeente Oosterhout


Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Zandheuvel

Gemeente neemt nadere verkeersmaatregelen na afsluiting kruising Antoniusstraat-Ridderstraat

De gemeente heeft nadere maatregelen getroffen om sluipverkeer tegen te gaan als gevolg van de afsluiting van de kruising Abdis van Thornstraat-Ridderstraat-Hoogstraat-St.-Antoniusstraat. Op deze kruising is maandag 16 augustus begonnen met de aanleg van een rotonde.

De afsluiting van dit kruispunt heeft nogal wat gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de stad. Om één en ander in goede banen te leiden, is een omleidingsroute ingesteld via onder andere de Strijenstraat en de Bredaseweg.

Gebleken is dat niet alle verkeersdeelnemers zich aan die omleidingsroute houden; sommigen zoeken toch een alternatieve weg, die dan vaak door straten loopt die op zoveel verkeer niet zijn berekend. Vooral op de Zandheuvel wordt overlast ondervonden van weggebruikers die de kortst mogelijke omrijroute zoeken. Hierdoor kunnen verkeersonveilige situatie ontstaan.

Om dit te voorkomen, gaat de gemeente nog vòòr het weekeinde maatregelen treffen om de verkeersveiligheid op de Zandheuvel (maar ook op de Blazoenhof en in de Sint-Vincentiusstraat) te verbeteren. Die maatregelen zijn de volgende:

* de Sint-Vincentiusstraat is momenteel al afgesloten voor doorgaand verkeer. In de middenberm van de Ridderstraat is een tijdelijke doorsteek gemaakt, waardoor de bereikbaarheid van de Antoniuskerk en het zuidelijk deel van de Sint-Vincentiusstraat wordt gegarandeerd. Ook dient deze doorsteek als keermogelijkheid voor die automobilisten die alle borden hebben genegeerd die waarschuwen dat de Ridderstraat is afgesloten voor doorgaand verkeer;

* aan het begin van de Blazoenhof en de Sint-Vincentiusstraat wordt met borden duidelijk gemaakt dat deze straten tijdelijk doodlopend zijn;

* op het gedeelte van de Zandheuvel tussen de Pastoor Bresserstraat en de Abdis van Thornstraat wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer (in de richting naar de Abdis van Thornstraat) ingesteld.

De werkzaamheden aan de rotonde zullen duren tot medio oktober. De aanvullende maatregelen zijn tot die periode van kracht.

Oosterhout, 18 augustus 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Tijdelijk eenrichtingsverkeer in Zandheuvel Oosterhout '
Lees ook