expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MIN EZ: tijdelijk extra steun scheepsbouw

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 101
Datum: 21-06-1999

TIJDELIJK EXTRA STEUN SCHEEPSBOUW

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft besloten het budget voor de .Generieke steun voor de zeescheepsnieuwbouw. zowel in 1999 als in 2000 te verhogen van f 55 mln. naar f 70 mln. Bovendien wordt in het jaar 2000 eenmalig f 60 mln. extra beschikbaar gesteld voor orders voor zeeschepen die in de periode 2001 . 2003 zullen worden gebouwd.

Als gevolg van ontwikkelingen in de scheepsbouwmarkt, zoals de scherpe prijsconcurrentie uit Azië, uitstel van beslissingen om nieuwbouwschepen te bestellen en nieuwe concurrenten uit de off-shore markt, hebben andere Europese lidstaten hun steun geïntensiveerd, waardoor de Nederlandse werven in een achterstandspositie komen. Uit het oogpunt van het waarborgen van een .level playing field. heeft Minister Jorritsma het nodig geacht het budget van de generieke steun te verhogen met f 15 mln. in 1999 en 2000. Ondanks deze ophoging is het Nederlandse steunniveau nog steeds lager dan in andere Europese lidstaten en zullen de Nederlandse werven genoodzaakt zijn uiterst efficiënt te blijven bouwen.

De sinds 1 januari 1999 van kracht zijnde Europese verordening geldt voor 5 jaar, daarna moet de scheepsbouwsector aan het reguliere Europese steunkader voldoen. Enkel de eerste 2 jaar is ordersteun toegestaan en mogen schepen tot drie jaar na de contractdatum met steun worden opgeleverd. Reders zullen dus hun orders naar voren halen, zodat de schepen nog mèt steun kunnen worden gebouwd. In tegenstelling tot Nederland hebben veel Europese lidstaten een open budget voor scheepsbouwsteun, waarmee ze maximaal ondersteunen. Het is dan ook te verwachten dat reders hun orders zullen plaatsen in landen met een open budget regeling. Nederlandse werven ondervinden hierdoor een groot nadeel. Om dit nadeel te beperken stelt Minister Jorritsma eenmalig in het jaar 2000 f 60 mln. beschikbaar voor nieuwbouwschepen die in Nederland zullen worden gebouwd in de periode 2001- 2003.

Deel: ' Tijdelijk extra steun voor scheepsbouw '
Lees ook