Den Haag, 15 februari 2000

PERSBERICHT

Tweede Kamer kiest voor moratorium op xenotransplantatie Proefdiervrij: ‘tijdelijk verbod is een wassen neus’

DEN HAAG - ‘Een wassen neus!’ Zo noemt directeur M. Zuidgeest van de vereniging Proefdiervrij de keuze van de Tweede Kamer deze middag voor een tijdelijk verbod op xenotransplantatie. ‘Het verbod van 2 jaar (motie Terpstra, Swildens Rozendaal) stelt niets voor, want het overzetten van organen van dieren naar mensen is binnen die periode nog lang niet mogelijk. De Kamer had moeten kiezen voor een verbod op de dierproeven in het onderzoek naar xenotransplantatie’, aldus drs. Zuidgeest.

Volgens de Wet op dierproeven is het verboden een dierproef te doen als er een alternatief voor bestaat. Bij xenotransplantatie is dat het geval. Het tekort aan donororganen kan worden opgelost wanneer meer mensen een donorcodicil invullen, maar ook het onderzoek naar tissue engineering (het kweken van organen en weefsels van mensen in reageerbuizen) en de ontwikkeling van kunstorganen is inmiddels vergevorderd. Naar verwachting zullen over 10 jaar de eerste gekweekte organen getransplanteerd worden.

Het is volstrekt onzeker of xenotransplantatie ooit bruikbare organen op zal leveren. Aan het overzetten van organen van dieren naar mensen kleven grote bezwaren, zowel op het gebied van dierenwelzijn, als voor de menselijke gezondheid. Afweerreacties in ons lichaam stoten vreemde organen acuut af. Om dit te omzeilen moeten de donordieren genetisch aan de mens worden aanpast. Het onderzoek hiernaar is nog in een zeer experimenteel stadium. Ook is het niet uit te sluiten dat onbekende virussen met het dierorgaan mee getransplanteerd worden. Of juist ontstaan door de combinatie van mensen- en dierenlichaam. Dit kan infecties en nieuwe ziekten bij mensen veroorzaken, of leiden tot nieuwe onbekende epidemiën.

De motie van de heer Van der Vlies (SGP) voor meer investeringen in alternatieven voor xenotransplantatie kreeg voldoende steun. De motie van de heer Rouvoet (RPF) die minister Borst oproept te stoppen met het onderzoek naar xenotransplantatie kreeg niet voldoende stemmen. ‘Ten onrechte’, aldus Proefdiervrij. 'De Wet op de dierproeven verbiedt een dierproef wanneer er een alternatief voor is. De Kamer en het Kabinet zijn verplicht zich aan dit wetsartikel te houden. De Tweede Kamer had daarom dierproeven voor xenotransplantatie moeten verbieden en niet alleen de toepassing op mensen ervan.’

Deel: ' 'Tijdelijk verbod xenotransplantatie is wassen neus' '
Lees ook