Gemeente Smallingerland

Tijdelijke afsluiting Hegewei Opeinde/Nijega

In de Hegewei ter hoogte van Opeinde en Nijega worden verkeersmaatregelen genomen om de snelheid van het autoverkeer te remmen. Met deze maatregelen moet de veiligheid voor de fietsers worden verbeterd. Gedurende de werkzaamheden van 10 t/m 28 september wordt de Hegewei afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Een omleidingroute wordt met borden aangegeven. Fietsverkeer blijft tijdens de werkzaamheden wel mogelijk.

Deel: ' Tijdelijke afsluiting Hegewei Opeinde/Nijega Smallingerland '
Lees ook