Ingezonden persbericht


TIJDELIJKE COMMISSIE INFRASTRUCTUURPROJECTEN EN ONDERZOEKSTEAM

De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten is ingesteld door de Tweede Kamer om een toetsingskader te ontwikkelen dat erop is gericht om de rol van de Kamer bij de besluitvorming en de controle op de uitvoering van grote infrastructurele projecten te verbeteren.

Deze commissie heeft een onderzoekscoördinator benoemd in de persoon van prof. dr. ir. H. Priemus van de TU Delft. Daarnaast schakelt de commissie prof. dr. P. 't Hart van de Universiteit Utrecht in, die de commissie zal ondersteunen op het gebied van bestuurskundige aspecten van de besluitvorming over grote infrastructuurprojecten.

Prof. Priemus is hoogleraar systeeminnovatie ruimtelijke ontwikkeling en tevens decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Hij wordt, in zijn rol van onderzoekscoördinator, ondersteund door een team van hoogleraren van genoemde faculteit.

Prof. 't Hart is hoogleraar bestuurskunde aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht en co-decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De samenvatting en toelichting op het plan van aanpak van de onderzoekscommissie staat in Kamerstuknummer 29 283, nr.3. Voor meer informatie kunt u terecht bij Britta Adema, telefoon 070-3182184/ 06-18305708 of e-mail b.adema@tweedekamer.nl


---

Tweede Kamer der Staten-Generaal
www.tweedekamer.nl

Deel: ' Tijdelijke commissie infrastructuurprojecten en onderzoeksteam '
Lees ook