expostbus51


Ministerie van Justitie


Noodvoorziening vreemdelingen Ermelo

Maud Bredero

070 370 6698

3749


12.01.1999

TIJDELIJKE NOODVOORZIENING VREEMDELINGEN ERMELO SLUIT

Het ministerie van Justitie heeft besloten de tijdelijke noodvoorziening voor vreemdelingen (TNV) aan het Strand Horst in Ermelo aan het einde van deze week te sluiten. Vanwege een daling in de instroom van vreemdelingen in de noodlocaties is het niet langer noodzakelijk deze noodvoorziening in stand te houden. Met de gemeente van Ermelo is in een eerder stadium overeengekomen de betreffende noodvoorziening in april 1999 te ontmantelen. Deze sluiting loopt daar dan ook op vooruit.

Verwacht wordt dat de locatie eind deze week afgebouwd zal zijn. Binnengekomen vreemdelingen die niet direct worden doorgeleid naar de aanmeldcentra, worden opgevangen in de TNV-locatie in Mill. Deze is geopend sinds 5 januari jongstleden. De noodlocatie in Ermelo is geopend op 2 november 1998. De totstandkoming van de locaties in samenwerking met de beide gemeentes verliep voorspoedig. Het gemeentebestuur van Ermelo heeft zich uit humane overwegingen bereid verklaard in de toekomst opvang te bieden in geval van calamiteiten. De noodlocaties zijn in het najaar van 1998 in het leven geroepen onder grote druk van een groeiende stroom asielzoekers. Dat heeft onder andere geleid tot het zogenaamde afsprakensysteem en de daarop aansluitende opvang in de TNV-locatie. De beide noodlocaties bieden onderdak aan vreemdelingen, die op de wachtlijst zijn geplaatst. Na het verblijf in een noodlocatie stromen de asielzoekers door naar de aanmeldcentra. Daar worden ze in de asielprocedure opgenomen.
--------------------


12 jan 99 17:18

Deel: ' Tijdelijke noodvoorziening vreemdelingen Ermelo sluit '
Lees ook