Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 3 oktober 2001 Persbericht 2001/67

Tijdelijke rotonde Troelstralaan-Kerkstraat

Om een einde te maken aan de onveilige situatie op het kruispunt Troelstralaan-Kerkstraat in Hoogezand stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor om een tijdelijke rotonde aan te leggen. Als de gemeenteraad op 13 november 2001 met het voorstel instemt, gaat spoedig daarna de aanleg van start. De duur van de reconstructie is bij goede weersomstandigheden ongeveer 2 weken. Naar verwachting is een omleiding van het verkeer niet nodig. Enige verkeershinder is echter onvermijdelijk.

Half juni van dit jaar is de verkeersregelinstallatie (VRI) op deze kruising defect geraakt. Door dit defect knipperen vanaf dat moment de verkeerslichten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de VRI in technische zin op is en niet meer gerepareerd kan worden.

Verkeersonveilig

Het kruispunt is, gezien het grote kruisingsvlak en hoge intensiteiten in verschillende richtingen, verkeersonveilig. Gelukkig is het aantal ongelukken tot nu toe laag geweest. Gebleken is echter dat automobilisten en fietsers steeds meer risicos gaan nemen en het aantal bijna-ongelukken toeneemt. Ook komen er bij de gemeente in toenemende mate klachten binnen over de huidige situatie.

Tijdelijke situatie

In de plannen voor het stadscentrum is een wijziging van de huidige circulatie van het gemotoriseerd verkeer opgenomen. Zo gaat het gedeelte van de Troelstralaan, gelegen tussen de Van der Duyn Van Maasdamweg en de Kerkstraat, op termijn verdwijnen. Het moment waarop dat gaat gebeuren is gekoppeld aan het instellen van eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat. Hiervan is op zn vroegst in 2004 sprake.

Om het ontstane probleem van verkeersonveiligheid tijdelijk op te lossen, zijn de volgende mogelijkheden denkbaar: vervanging van de VRI, huur van een tijdelijke VRI, verkleining van het kruisingsvlak en aanleg van een tijdelijke rotonde. Omdat het een tijdelijke oplossing betreft, is het van belang dat de kosten ervan zo laag mogelijk zijn. Ook dient de oplossing uiteraard een verkeersveilige te zijn waarbij het verkeer in voldoende mate kan worden afgewikkeld. Aan genoemde eisen voldoet alleen een sober vormgegeven tijdelijke rotonde. Deze oplossing is in overleg met de politie gekozen. De kosten van de aanpassingen bedragen 57.810 gulden ( 26.233).


Zoekwoorden:

Deel: ' Tijdelijke rotonde Troelstralaan-Kerkstraat in Hoogezand '
Lees ook