Gemeente Utrecht

TIJDELIJKE ROUTE HOV-OM DE ZUID VOORLOPIG GEHANDHAAFD

De tijdelijke busroute van het Centraal Station naar de Uithof via de zuidkant van de stad blijft gehandhaafd in afwachting van de definitieve route HOV-Om de Zuid. Dit betekent dat lijn 11 via de Bleekstraat, Catharijnesingel en Ledig Erf naar de Uithof blijft rijden totdat de definitieve route Om de Zuid is gerealiseerd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Het college heeft drie mogelijke routes onderzocht. Dat waren naast de huidige tijdelijke route, de route via de Vondellaan en de Albatrosstraat (de zogenoemde Hoge Hoed-variant) en een combinatie van deze routes (heen via de Vondellaan en Albatrosstraat en terug via het Ledig Erf en Catharijnesingel, danwel vice versa).

Voor het onderzoek waren de volgende punten van belang:
- De verkeersveiligheid van onder andere voetgangers en fietsers.
- De doorstroming van het autoverkeer.

- De milieu-effecten voor omwonenden.

- De betrouwbaarheid van de dienstregeling van de bussen.
De route die buslijn 11 momenteel rijdt, blijkt het beste alternatief als tijdelijke route Om de Zuid. De route via de Vondellaan heeft verschillende knelpunten. Deze route is langer en de Vondelbrug is een obstakel voor de bus, omdat deze vooral tijdens de zomermaanden vaak open is. Daarnaast maken veel auto's gebruik van de Vondellaan en de Baden Powellweg. Als ook de bussen van lijn 11 deze route zouden rijden, worden de kruispunten onverantwoord zwaar belast. Het verkeer zal daardoor vastlopen.

De bus blijft dus gebruikmaken van de Bleekstraat, Catharijnesingel en Ledig Erf totdat de definitieve route in gebruik wordt genomen. Het onderzoek naar de varianten voor de definitieve route wordt dit voorjaar afgerond. De uitkomsten daarvan worden nog voor de zomer aan omwonenden voorgelegd.

Het college heeft advies gevraagd aan de Wijkraad Oost voordat ze het besluit over de tijdelijke route nam. Bovendien heeft verkeerswethouder Yet van den Bergh het collegebesluit nader toegelicht in een gesprek met vertegenwoordigers van bewonerscomités. De commissie Verkeer en Beheer wordt over het collegebesluit geïnformeerd.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Casper van Riet, Bestuurscommunicatie, tel. (030) 286 11 48.

Utrecht, 12 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Tijdelijke route HOV-OM de Zuid Utrecht voorlopig gehandhaafd '
Lees ook