Provincie Drenthe

Tijdelijke verkeersmaatregel voor de N364, Nieuw-Weerdinge

Assen, 17 juli 2001Gedeputeerde staten van Drenthe maken bekend, dat de N364 door de bebouwde kom van Nieuw-Weerdinge in de periode van ongeveer 15 augustus 2001 tot 15 december 2001 zal worden gereconstrueerd. In die periode zullen er tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht zijn. Met name zullen gedeelten van de weg volledig zijn afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid.Zoekwoorden:

Deel: ' Tijdelijke verkeersmaatregel voor de N364, Nieuw-Weerdinge '
Lees ook