Gemeente Velsen

Velsen, 11 juli 2002

Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. opgraving stoffelijk overschot van de heer pim fortuyn op begraafplaats westerveld op vrijdag 19 juli a.s

Vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur zijn de volgende maatregelen van kracht:


- kruispunt Driehuizerkerkweg / Nicolaas Beetslaan /Driehuizerkerkweg / Duin en Kruidbergerweg is afgesloten voor al het verkeer behoudens begrafenissen


- Vanaf dit kruispunt zal de Driehuizerkerkweg tot aan de Genestetlaan over de gehele lengte van dranghekken worden voorzien. Dit i.v.m. toeschouwers. Voor de bewoners van dit deel van de Driehuizerkerweg betekent dit dat zij hun auto vanaf 14.00 uur elders moeten parkeren of op de eigen oprit laten staan


- Duin en Kruidbergerweg voor begraafplaats Westerveld tot aan de Kennemergaardeweg is eveneens afgesloten voor al het verkeer behoudens begrafenissen.

Afhankelijk van de publieke belangstelling zal de politie tot afsluiting van de het westelijk deel van Driehuis overgaan.

Dit betekent dat zonodig vanaf 17.00 uur de volgende maatregelen van kracht worden:


- Langs de westzijde van de Waterloolaan en Van den Vondellaan zijn alle wegen afgesloten, te weten:
Kriemhildestraat
Driehuizerkerkweg
Da Costalaan
P.C. Hooftlaan
Nicolaas Beetslaan
Wolff en Dekenlaan


- De bewoners van dit gebied zullen als zij hun woning per auto willen bereiken, aan de politie kenbaar moeten maken dat zij aldaar wonen.


- Het parkeerterrein bij station Driehuis blijft bereikbaar.

- Bezoekers van Verpleeghuis Velserduin worden verzocht uitsluitend via de Wolff en Dekenlaan te rijden.


- Bestemmingsverkeer voor O.I.V. 'Vinkennest', Conferentieoord Duin en Kruidberg en het Paardenpension wordt verzocht te rijden via de Kennemergaardeweg


- Voor bezoekers blijft de verwijzing vanaf het parkeerterrein van Telstar voorlopig van kracht


- Bezoekers worden verzocht zoveel mogelijk per openbaar vervoer of per fiets te komen.

Deel: ' Tijdelijke verkeersmaatregelen voor opgraving Fortuyn in Velsen '
Lees ook