Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

VOORSTEL GRONDWETSWIJZIGING TIJDELIJKE VERVANGING LEDEN

VERTEGENWOORDIGENDE LICHAMEN

De ministerraad heeft ingestemd met indiening bij de Tweede Kamer van het voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) mede namens de Minister- President - tot wijziging van de Grondwet om een tijdelijke vervanging van leden van vertegenwoordigende lichamen bij zwangerschap of ziekte mogelijk te maken. Door het voorstel kunnen leden van vertegenwoordigende lichamen voor de duur van 16 weken vervangen worden bij zwangerschap, bevalling of ziekte. Het vervangen lid wordt voor de periode van 16 weken ontslagen als lid, daarna wordt men van rechtswege weer lid. De vervanger verliest na de periode van rechtswege het lidmaatschap. Voor een dergelijke regeling is een wijziging van de Grondwet nodig.
Nadat de Grondwetswijziging in tweede lezing is aangenomen, moet de regeling die zal gaan gelden voor leden van het parlement, provinciale staten en gemeenteraden nog worden uitgewerkt Doelstelling van de regeling is om vrouwen in staat te stellen beter gebruik te maken van het passief kiesrecht. Daarnaast wordt leden van vertegenwoordigende lichamen de mogelijkheid geboden om zich voor een periode van 16 weken te laten vervangen bij ziekte.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Tijdelijke vervanging leden van vertegenwoordigende lichamen '
Lees ook