Gemeente Lisse

27-02-2003 Tijdelijke wegafsluitingen voor padden, kikkers en salamanders

detail: Tijdelijke wegafsluitingen voor padden, kikkers en salamanders In verband met de paddentrek worden -evenals vorig jaar- de gehele Van Lijndenweg en een gedeelte van de Loosterweg-Zuid (tussen de Essenlaan en manege Puntenburg) gedurende ongeveer zes weken afgesloten.

Met het afsluiten van de wegen wordt naar verwachting nog deze week gestart. De wegafsluitingen gelden voor doorgaand verkeer van ´s avonds 19.00 uur tot ´s morgens 07.00 uur.

De paddentrek duurt in totaal ongeveer zes weken en vindt, afhankelijk van de temperatuur, meestal plaats in maart/april. De padden kunnen elk moment ontwaken uit hun winterslaap en dan gaan zij aan de wandel. De padden, maar ook kikkers en salamanders, trekken 's nachts vanuit het Keukenhofbos en het landgoed Wassergeest naar de sloten aan de andere zijde van de voornoemde wegen om zich voort te planten. Helaas overleven vele de trektocht niet door toedoen van het autoverkeer. Vorig jaar werden eveneens wegafsluitingen gerealiseerd. Uit tellingen is gebleken dat deze afzettingen duidelijk resultaat hebben. Er werden namelijk beduidend minder dode dieren geteld dan in de jaren dat de wegen niet werden afgesloten. Meer dieren overleefden dus de trek!

Alternatieve routes
Het doorgaand verkeer wordt omgeleid door middel van hekken en waarschuwingsborden. Het verkeer voor de Van Lijndenweg wordt omgeleid via de Stationsweg/de Westelijke Randweg/Spekkelaan en vice versa. Het verkeer voor de Loosterweg-Zuid wordt via de Essenlaan of Spekkelaan omgeleid. Wie aan de Loosterweg-Zuid woont, kan wèl van de wegen gebruik blijven maken. Bewoners worden verzocht rustig te rijden en om de padden of kikkers heen te rijden. Daarmee wordt veel dierenleed voorkomen!

Zoekwoorden:

Deel: ' Tijdelijke wegafsluitingen voor padden, kikkers en salamanders in Li.. '
Lees ook