Ingezonden persbericht

Persbericht

Psy, tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg Nummer 4, verschijningsdatum 28 maart 2003

Moeder-babyproject
Baby's van depressieve moeders lopen grote risico's om zich te ontwikkelen tot kwetsbare kinderen. 'Depressieve moeders zijn erg op zichzelf gericht', zegt Karin van Doesum, klinisch psycholoog en preventiewerker. 'Ze handelt vaak mechanisch en dreigt te vergeten dat ze met een levend wezen te maken heeft. Het kind zoekt oogcontact, strekt de armpjes uit, maar moeder kijkt weg, draait zich om.' Het moeder-babyproject van Riagg IJsselland moet hier verandering in brengen door moeders bij te staan in de omgang met hun kind. Zo worden twee partijen geholpen. 'Een goed contact met de baby kan het doemdenken van moeder doorbreken en positief uitwerken op haar depressie', zegt sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Carla Brok.

Transculturele hulpverlening
'Transculturele hulpverlening verkeert nog in een experimenteel stadium', vindt hoogleraar transculturele psychiatrie en psychiater Frank Kortmann. Theorievorming en wetenschappelijk onderzoek ontbreken nog grotendeels. De hoogleraar deed onderzoek naar de stand van de interculturele geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Daaruit blijkt dat het aanbod van zorg uiteen loopt. Waar de ene instelling veel doet voor allochtonen, houdt de andere de deuren nog gesloten. Maar het komt, volgens Kortmann, op den duur goed tussen de autochtone hulpverlener en de allochtone patiënt: 'Natuurlijk, de wal zal het schip keren. Als zeventig procent van je patiënten allochtoon is, dan kun je je niet meer veroorloven om te zeggen: wat moet ik met die Turk, want dat is je brood.'

En verder in deze Psy:
Ggz-instellingen mogen, na de invoering van de openeindfinanciering zoveel cliënten in behandeling nemen als ze aankunnen. De maatregel is onder meer bedoeld om de wachtlijsten snel weg te werken, maar instellingen lijken behoedzaam te reageren. Een stormloop op wachtlijstgeld blijft vooralsnog uit.

Een exemplaar van Psy kan worden aangevraagd bij de redactie: Telefoon: 030-2874020
E-mail: redactie@psy.nl

Deel: ' Tijdschrift geestelijke gezondheidszorg over Moeder-babyproject '
Lees ook