Tijgermugbeleid minister Schippers onder vuur tijdens rechtszitting


ROTTERDAM, 20121101 -- Op maandag 29 oktober diende bij de Rechtbank Rotterdam de rechtszaak over de invoer van tijgermuggen via Lucky bambooplantjes. Het platform Stop invasieve exoten had de minister van Volksgezondheid al in 2009 gevraagd om op basis van de Tijdelijke Warenwetregeling Lucky bamboo handhavend op te treden tegen deze importeurs (bijvoorbeeld door de besmette plantjes terug te sturen naar China), maar de minister  weigerde dat.

De rechter stelde zeer kritische vragen aan de ambtenaren die minister Edith Schippers van Volksgezondheid vertegenwoordigden, maar kreeg weinig overtuigende antwoorden. Daarnaast bleken de vijf ambtenaren niet goed op de hoogte te zijn van hun eigen regelgeving. Afgelopen maandag stonden het platform Stop invasieve exoten en de vertegenwoordigers van de minister in de Rechtbank Rotterdam tegenover elkaar omdat Schippers weigert om op te treden tegen importeurs van Lucky bambooplantjes die gevaarlijke tijgermuggen invoeren.

De tijgermug komt van oorsprong uit Azië en kan meer dan 20 virusziekten overdragen op mensen en dieren, zoals dengue, gele koorts, Chikungunya en encefalitis.  Het exotische insect komt in Nederland terecht via twee handelsstromen: de invoer van gebruikte banden (van bijvoorbeeld vrachtwagens, vliegtuigen, tractoren) en de import van Lucky bamboo, een sierplantje uit China. Hier is onlangs een reportage over gemaakt, die te zien is op YouTube.

Op maandag 29 oktober diende bij de Rechtbank Rotterdam de rechtszaak over de invoer van tijgermuggen via Lucky bambooplantjes. Het platform Stop invasieve exoten had de minister van Volksgezondheid al in 2009 gevraagd om op basis van de Tijdelijke Warenwetregeling Lucky bamboo handhavend op te treden tegen deze importeurs (bijvoorbeeld door de besmette plantjes terug te sturen naar China), maar de minister  weigerde dat.  Eind 2010 stelde de rechter het platform in het gelijk en droeg de minister op om opnieuw een besluit te nemen. Minister Schippers lapte de uitspraak aan haar laars en weigerde opnieuw om het in de regeling opgenomen importverbod van tijgermuggen te handhaven. In april 2011 werd de tijdelijke regeling opgevolgd door het Warenwetbesluit Lucky bamboo.

In antwoord op een vraag van de rechter, stelden de ambtenaren die namens minister Schippers het woord voerden, dat het op grond van het Warenwetbesluit voor de importeurs verboden is om de sierplantjes te verkopen en te exporteren als er tijgermuggen in zitten. Op de vraag van het platform waar dat dan stond, bleef het stil. De minister had namelijk zelf – op illegale wijze – vlak voor de publicatie van het Warenwetbesluit het verbod er uit geschrapt.

De enige verplichting  die feitelijk in het Warenwetbesluit nog resteert is dat de importeurs de plantjes tegen tijgermuggen moeten behandelen met biociden of gelijkwaardige middelen. Dit moet gebeuren in de afgescheiden ruimte, waar ook de container wordt geopend. Pas na die behandeling mogen de plantjes naar de kassen. “Bij een behoorlijk bestrijdingplan, waarin voornoemde verplichtingen geïmplementeerd zijn, wordt het niet mogelijk geacht dat de tijgermug, in welk stadium van zijn levenscyclus dan ook, zijn verblijf in de kassen overleeft,” zo is in de toelichting te lezen.

De ambtenaren van het ministerie konden niet verklaren hoe het mogelijk was dat er ondanks de behandeling van de plantjes in de afgescheiden ruimte, toch tijgermuggen in de kassen rondvlogen. Toen de rechter vroeg of dat verontrustend was, werd dat beaamd.

Ook suggereerden de ministeriële ambtenaren dat het water van de plantjes in de kassen behandeld moest worden met biociden, en dat de plantjes elke twee weken door de overheid gecontroleerd werden op de aanwezigheid van tijgermuggen. Ook deze beweringen konden door het platform weerlegd worden:  het verplichte gebruik van biociden beperkt zich tot de afgescheiden ruimte en geldt niet in de kassen, en het enige wat de overheid tweewekelijks controleert is de val in de kas; de plantjes worden niet gecontroleerd.

De ambtenaren vonden tot slot dat de minister  “op de goede weg” was , omdat er  vroeger veel meer tijgermuggen in de val zaten. Ze stelden dat een importverbod van Lucky bamboo de enige manier was om de import van tijgermuggen te voorkomen, en dat ze dat te ver vonden gaan. Het platform wees hen er op dat tijgermugvrije import van Lucky bamboo mogelijk is; er is namelijk een bedrijf waar al jarenlang geen tijgermuggen aangetroffen zijn. De minister zou de andere bedrijven moeten dwingen om daar een voorbeeld aan te nemen. Want één enkele vrouwtjesmug kan bijna 100 eitjes leggen en daarmee een populatie stichten. Elke tijgermug is er dus één te veel, aldus het platform.

Al met al heeft het platform Stop invasieve exoten goede hoop dat de rechter het besluit van de minister om niet handhavend op te treden tegen Lucky bamboo-importeurs waar tijgermuggen in de kassen rondvliegen, zal vernietigen.  De minister zou juist handhavend moeten optreden, met dwangsommen, boetes en mogelijk zelfs het terugsturen van besmette Lucky bambooplantjes naar China.

De rechter doet uiterlijk medio december uitspraak.


Deel: ' Tijgermugbeleid minister Schippers onder vuur tijdens rechtszitting '
Lees ook