Gemeente Tilburg


13-9-99

Boerderij Vissers voor jongerenwerk Groenewoud

College maakt een voorlopige keuze

Het college van B&W heeft maandag j.l. een voorlopige keuze gemaakt voor Boerderij Vissers als locatie voor het jongerenwerk in de wijk Groenewoud. Het college heeft zich voorlopig uitgesproken voor deze boerderij met het oog op mogelijke overlast voor de woonomgeving en de controleerbaarheid op de openbare orde. Op 5 oktober wordt voor omwonenden van beide boerderijen en de bezoekers van het jongerenwerk een inspraakavond gehouden. Op basis van de resultaten van die avond zal het college vervolgens een definitief besluit nemen.

De keuze was tussen de huidige accommodatie boerderij Paulusse aan het Tauernpad en boerderij Vissers aan de Berglandweg. In boerderij Vissers huist nu nog het wijkcentrum dat gaat verhuizen naar de geplande nieuwbouw aan het Pater v.d. Elsenplein. Voor beide boerderijen zijn haalbaarheidstudies uitgevoerd. Daarnaast is aan het politieteam Leydal en aan jongerenorganisatie Kompaan hun voorkeur gevraagd. Beiden vonden boerderij Vissers de meest geschikte locatie.

Meer ruimte voor jongeren
In het kader van het project Kansen voor kwetsbare Jongeren Tilburg Zuid is vorig jaar besloten dat er in Groenewoud meer ruimte voor het jongerenwerk komt.
Of er nu gekozen wordt voor boerderij Paulusse of boerderij Vissers, het jongerenwerk zal tot in 2001 in boerderij Paulusse blijven. De nieuwbouw voor het wijkcentrum in boerderij Vissers zal gereed moeten zijn, voordat een verbouwing aan boerderij Vissers van start kan gaan. In de tussenliggende periode zal in boerderij Paulusse meer ruimte voor het jongerenwerk geboden worden. Dat kan door de huidige ruimte voor het peuterspeelzaalwerk vrij te maken voor het jongerenwerk.

Peuterspeelzaal Knibbel Knabbel Knuisje verhuist Op dit moment is in boerderij Paulusse ook de peuterspeelzaal Knibbel Knabbel Knuisje gehuisvest. Ongeacht de keuze voor een toekomstige jongerenlocatie, is een verhuizing van de peuterspeelzaal naar basisschool de Alm per 1 januari 2000 noodzakelijk. Het college stelt daarvoor geld beschikbaar.

Contactpersonen:
Karen Schipperen, Wijkzaken, telefoon 013 542 88 71 Esther de Ferrante, Concernstaf, telefoon 013 542 89 91

Deel: ' Tilburg Boerderij Vissers voor jongerenwerk Groenewoud '
Lees ook