Gemeente Tilburg


13-9-99

Rijk stelt waarschijnlijk extra geld beschikbaar voor kinderopvang

Tilburg dient aanvraag in voor 866 opvangplaatsen

Het kabinet heeft besloten de uitbreiding van kinderopvang in de periode 2000 -2003 opnieuw te stimuleren door geld beschikbaar te stellen. De eerdere, tijdelijke stimuleringsregeling naschoolse opvang 1997 - 2000 wordt in deze nieuwe regeling opgenomen. De nieuwe regeling geldt voor dagopvang voor 0 tot 4 jarigen én voor naschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen. Het ministerie van VWS moet nog een definitief besluit nemen over de nieuwe regeling, maar de gemeenten hebben al een vooraankondiging van het plan gekregen.

Tilburg dient een aanvraag in voor een bedrag van ruim 10 miljoen. Dit bedrag is inclusief het bedrag dat Tilburg in 1997 - 2000 heeft ontvangen (bijna ƒ 3 miljoen). Op 31 december 2002 zal Tilburg daarmee een uitbreiding met 866 opvangplaatsen hebben, inclusief de opvangplaatsen (328), die in de periode 1997 - 2000 zijn gerealiseerd. Na de uitbreiding zal de verhouding tussen subsidieplaatsen en bedrijfsplaatsen 45% - 55% zijn, de verhouding tussen dagopvang en naschoolse opvang zal 40% - 60% zijn.

Als aanvulling op de voorgestelde uitbreiding zal getracht worden bedrijfsopvang te stimuleren. De wijze waarop, dient nog te worden bepaald. De gemeente kan bedrijfsopvangplaatsen niet zelf beïnvloeden en is afhankelijk van de kinderopvanginstellingen. Verder zal de gemeentelijke coördinatiegroep Huisvesting Kinderopvang worden opgericht, die zal bemiddelen bij het vinden van geschikte locaties. Hierbij worden ook externe partners betrokken, zoals bijvoorbeeld de woningcorporaties.

Contactpersonen:
Monique van der Blom, Wijkzaken, telefoon: 013 542 92 56 Esther de Ferrante, Concernstaf, telefoon: 013- 542 8991

Deel: ' Tilburg dient aanvraag in voor 866 kinderopvangplaatsen '
Lees ook