Gemeente Tilburg

20-3-2003
Tilburg kandidaat City Mobility Plan
Onderzoek naar elektronische voertuigen als personenvervoer

De gemeente Tilburg stelt zich kandidaat voor het City Mobility Plan. Dit plan omvat een intelligent openbaar vervoerssysteem voor vraagafhankelijk innovatief personenvervoer met klein automatisch geleide E-voertuigen, welke aaneen gekoppeld kunnen worden tot een bus. Groene stroom is hierbij de energiebron.

Met de kandidaatstelling zet Tilburg zich op de kaart als duurzame stad voor de toekomst. Deelname aan dit project betekent optimale bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de stad gedurende 24 uur per etmaal, een schoner openbaar vervoer en een betere leefbaarheid van de stad.
Tilburg is door City Mobility International benaderd om zich kandidaat te stellen. De gemeente heeft ingestemd met een vooronderzoek naar de mogelijkheden van het City Mobility Plan, omdat dit plan aansluit bij de doelstellingen van Tilburg.

In 2003 zal met het vooronderzoek worden gestart. Wanneer de bevindingen van het vooronderzoek positief zijn, zal in 2004 een kleine demonstratie plaatsvinden om geïnteresseerden kennis te laten maken met het product. Tussen 2004 en 2006 zal het City Mobility Plan vervolgens verder worden uitgewerkt, geïntroduceerd en geëvalueerd.

Deel: ' Tilburg kandidaat City Mobility Plan '
Lees ook