Gemeente Tilburg


21-12-99

Tilburg neemt deel aan 'Interregio'

Grensoverschrijdende samenwerking op economisch gebied

Tilburg zal de komende drie jaar participeren in Interregio. Interregio is een samenwerkingsverband van overheden, intermediairs en werkgeversorganisaties uit (delen van) de provincies Noord-Brabant, Nederlands-Limburg en Belgisch Limburg. Het samenwerkingsverband stelt zich als doel activiteiten op gang te brengen die de economische ontwikkeling en samenwerking in het gebied stimuleren. Het gemeentebestuur acht grensoverschrijdende samenwerking op economisch gebied van groot belang tegen de achtergrond van de toenemende internationalisering van de economie. In Tilburg krijgen met name de moderne maakindustrie en logistieke dienstverlening steeds meer te maken met de internationale dimensies van onze economie.

Om haar doelstellingen te bereiken heeft Interregio een actieprogramma opgesteld, dat is gericht op:

Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen grote uitbesteders en toeleveringsbedrijven.

Bevorderen van kennisoverdracht tussen kennisinstellingen en bedrijven

Lobby voor de aanleg van fysieke infrastructuur

Versterken van de marktpositie van de logistieke dienstverlening

Vergroten van de naamsbekendheid van Interregio.

Grensoverschrijdende afstemming van het arbeidsmarktbeleid.

Het actieprogramma heeft een looptijd van drie jaar. De kosten bedragen 1,5 miljoen Euro. Financiering zal gedeeltelijk plaats vinden uit een door de partners in te stellen Interregiofonds. Aanvullende financiering wordt gezocht bij de Europese Gemeenschap, het rijk, de provincie en het bedrijfsleven.
Tilburg zal de komende drie jaar jaarlijks ruim ƒ 40.000,-- bijdragen.

Deel: ' Tilburg neemt deel aan economische samenwerking Interregio '
Lees ook