Gemeente Tilburg


19-1-99

Beeldende kunst in de Muzentuin

Het college van b&w heeft op dinsdag 19 januari 1999 ingestemd met de plaatsing van twee kunstprojecten, een mansfiguur en ' hydraulica ', bij het Kunstcluster. Sinds 1997 liggen er twee voorstellen voor kunstwerken in de Muzentuin (bij het Kunstcluster). In januari 1998 heeft de Tilburgse Kunststichting opdracht gekregen om een plan op te stellen voor beeldende kunst in de Muzentuin, waarin in ieder geval de plaatsing van de twee kunstprojecten moest zijn opgenomen.

Mansfiguur
De heer Crapts heeft in 1997 een kunstwerk van de Belgische kunstenaar Jean-Nicolas Craps aangeboden aan de gemeente Tilburg. Het kunstwerk is een intrigerend mans-figuur in blauwgekleurd plaatstaal. Het beeld wordt geplaatst in de patio van het kunstcluster.

' hydraulica '
In diezelfde periode kwam de heer Pinkse, directeur van het conservatorium, met een idee van een aantal studenten (inmiddels afgestudeerd) van de Academie van Beeldende Vorming. Bas Postma (als enige hiervan overgebleven) heeft met zijn ontwerp ' hydraulica ' de typische aspecten van de drie aanwezige disciplines (beeldende kunst, dans en muziek) willen samenbrengen in een concreet project. Daarbij maakt hij gebruik van 5 buitenbuizen met 5 binnenbuizen, waarvan de hoogte bepaald wordt door de stand van het grondwater. Ze verschijnen op vier verschillende plekken in de tuin. De uitvoering van dit kunstproject vindt plaats nadat de werkzaamheden rondom de tweede fase van het Kunstcluster zullen zijn voltooid.

Andere voorstellen
De Tilburgse Kunststichting heeft daarnaast geadviseerd om een prijsvraag, een jaarlijkse manifestatie en een performance te organiseren. Dit initiatief wordt ondersteund maar de voorstellen dienen concreter te zijn voordat er sprake kan zijn van besluitvorming. De Muzentuin kan aan het einde van een academisch jaar wel tijdelijk (2 weken) worden gebruikt als tentoonstellingsruimte voor afstudeerwerk van studenten aan de Academie voor Beeldende Vorming.

Deel: ' Tilburg plaatst twee kunstprojecten in de Muzentuin '
Lees ook