Gemeente Tilburg


21-7-99

Tilburg richt nieuwe stadsVVV op

Het college van B&W heeft maandag jl. besloten een nieuwe Stads VVV Tilburg op te richten. Volgens het gemeentebestuur kan een stad met bijna 200.000 inwoners niet zonder VVV. Het genomen besluit was noodzakelijk omdat de huidige Stichting Streek VVV Hart van Brabant ophoudt te bestaan. Met de oprichting van een nieuwe Stads VVV worden de Stads VVV-activiteiten van de Stichting overgenomen.

De huidige Stichting splitst haar taken op. De Streek VVV-activiteiten worden gedaan door een regiomanager, die in dienst komt bij het Brabants Bureau voor Toerisme. De al eerder verzelfstandigde BV Vakantie Boekings Centrale wordt ook zelfstandig voortgezet. Aan de gemeente Tilburg heeft de Stichting gevraagd of ze de Stads VVV activiteiten voortzet.

Voor de oprichting van een nieuwe Stads VVV wordt in een nieuwe Stichting ondergebracht. De gemeente probeert om in het bestuur ook ondernemers vanuit het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven op te nemen op voorwaarde dat ze deelneemt in de kosten. De gemeente wil het huidige personeel een voorrangspositie geven bij de invulling van de nieuwe Stads VVV. Voor de huisvesting wordt onderzocht of er een mogelijkheid is deze onder te brengen bij de stadwinkels van de gemeente.

Voor de nieuwe Stads VVV blijft de subsidie gelijk aan die voor de huidige VVV, ongeveer f 350.000,-. Voor de bekostiging van de nieuwe regiomanager trekt de gemeente Tilburg f 50.000,- extra uit.

De nieuwe Stads VVV begint naar verwachting op 1 januari 2000.

Deel: ' Tilburg richt nieuwe stads-VVV op '
Lees ook