Gemeente Tilburg


19-1-99

Spelenplan voor Broekhoven 1

Honderdduizend gulden beschikbaar voor uitvoering

De wijk Broekhoven 1 krijgt 100.000 voor de uitvoering van een Spelenplan. Burgemeester en wethouders stellen dit bedrag beschikbaar in het kader van het Wijkveiligheidsplan. Het Spelenplan geeft aan dat de huidige speelvoorzieningen op het Stuivesantplein moeten worden opgeknapt en uitgebreid. Zo wordt het verharde veld van het plein geschikter gemaakt voor balspelen als voetbal en basketbal. Daarnaast komt er een nieuw klim- en klautertoestel voor 6 tot 14-jarigen in de beheerde speeltuin.

Voor het Troubadourplein is op basis van wensen van de bewoners een voorstel gemaakt voor plaatsing van speeltoestellen voor kinderen van 0 tot en met 8 jaar. Een vertegenwoordiging van de bewoners heeft zich bereid verklaard verantwoordelijk te willen zijn voor het beheer van de speelplek. Het is de bedoeling om de speelvoorzieningen nog dit jaar in gebruik te nemen.

Deel: ' Tilburg stelt ton beschikbaar voor Spelenplan in Broekhoven '
Lees ook