Gemeente Tilburg


15-1-99

Emancipatieprijs krijgt bredere opzet

Uitreiking voor 1999 beoogd in eind februari

Het ligt in de bedoeling om donderdag 25 februari voor de zesde keer de Tilburgse Emancipatieprijs uit te reiken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de prijs dit jaar te bestemmen voor een persoon of instelling in de zorg en hulpverlening die de emancipatie van de 'diverse bevolkingsgroepen' stimuleert.
Tot nu toe heeft de gemeente Tilburg zich bij de uitreiking van de emancipatieprijs steeds beperkt tot emancipatie van vrouwen. De prijs bestaat uit een kunstwerk gemaakt door een Tilburgse kunstenares. In de ogen van het college is emancipatie een maatschappelijk vraagstuk dat zowel vrouwen als mannen aangaat.
Het provinciale Bureau voor Emancipatiezaken in Den Bosch richt zich bij de uitreiking van de emancipatieprijs ook op mannen én vrouwen. Emancipatie gaat over gelijke rechten en kansen voor diverse bevolkingsgroepen. Gelijke kansen en rechten zijn aan de orde bij mannen en vrouwen maar ook bij jongeren en ouderen, allochtonen en autochtonen, en meer en minder validen. Dit hoort dan ook zijn weerslag te krijgen op de doelgroep van de emancipatieprijs. Het is nog mogelijk om personen en instellingen voor te dragen voor de prijs. Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen.
Wethouder W.L.F. van Herwijnen van Middelen, Onderwijs, Cultuur en Zorg reikt de prijs uit.
De sluitingstermijn voor aanmeldingen is maandag 1 februari 1999.

Het correspondentieadres is:
Jury Emancipatieprijs 1999 tav.
mw A. Verhoef Stadszaken/ Voorzieningen Postbus 717 5000 AS Tilburg

Contactpersoon:

- Janet Reuterink, Stadszaken, telefoon 013-542 86 22
- Linda van Maaren, Concernstaf, telefoon 013-542 8921

Deel: ' Tilburgse Emancipatieprijs krijgt bredere opzet '
Lees ook