Gemeente Tilburg


21-12-99

Tilburgse financiële positie beoordeeld

Tilburg vergeleken met andere Brabantse gemeenten

De rekeningcommissie heeft verzocht om de reservepositie van Tilburg te vergelijken met die van andere gemeenten. Daarom is aan de provincie Noord-Brabant de vraag gesteld hoe zij, in haar rol als toezichthouder, de positie van Tilburg afzet tegen die van andere Noord-Brabantse gemeenten.
Tilburg is door de provincie aan de hand van financiële kengetallen vergeleken met Brabantse gemeenten die vergelijkbaar zijn met Tilburg, dat wil zeggen:


- gemeenten met een sterke centrumfunctie en een zwakke sociale structuur (Eindhoven, Helmond) en

- gemeenten van 100.000 tot 250.000 inwoners (Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch).

De analyse van de provincie geeft slechts op hoofdlijnen een beeld van de financiële positie en gaat daarmee voorbij aan allerlei nuances. Niettemin kunnen enkele belangrijke conclusies getrokken worden. De voornaamste conclusie is dat Tilburg een gemiddelde financiële positie heeft.
De begrotingsruimte en reservepositie zijn relatief krap. Vooral de algemene reserves zijn lager dan die van andere gemeenten. Reden hiervoor is dat Tilburg uitgaande van de kwaliteit van het eigen financieel beheer, een scherpere norm hanteert dan de provincie en de andere gemeenten. Doel hiervan is om zo min mogelijk algemene middelen `opgepot' te houden. Tot slot werd door de provincie vastgesteld dat de lastendruk voor de Tilburgse burgers in vergelijking met de referentiegroep relatief laag is.

Deel: ' Tilburgse financiele positie beoordeeld '
Lees ook