Gemeente Tilburg


5-10-99

Subsidieregeling voor duurzame energie

De gemeente Tilburg heeft een speciaal fonds voor het stimuleren van Duurzame Energie vanuit het Volkshuisvestingsfonds. Het fonds richt zich op de woningcorporaties en bedraagt fl 400.000. De vier corporaties hebben voor dit jaar al circa 160 zonneboilers, 100 warmte-pompboilers en een windenergiesysteem aangemeld voor subsidiëring. Deze projecten worden dit en volgend jaar uitgevoerd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de energiewinst, de innovatiewaarde en de benodigde meerinvesteringen. Het te subsidiëren bedrag voor de aangemelde projecten bedraagt ongeveer fl130.000. Ook volgend jaar kunnen corporaties aanvragen indienen. Medio 2000 wordt een tussenevaluatie gemaakt.

Woningcorporatie TIWOS realiseert 89 zonneboilers in een renovatieproject in de Hasselt (fl 32.040 subsidie). St. Lambertus bereidt de plaatsing van 26 zonneboilers voor (subsidie fl9.360). TBV is bezig met 100 warmtepompen (fl 57.000 bijdrage) en Wonen Midden-Brabant wil 46 zonneboilers (fl 16.560) en vier warmtepompboilers (fl 2.280) of vier warmtepomp-cv-systemen (fl 8.000) realiseren. Daarnaast gaat WMB experimenteren met windenergie (Cataventsysteem). Hieraan wil de gemeente fl9.000 bijdragen.

130 zonneboilers in Tilburg
De gemeente Tilburg heeft ook deelgenomen aan de provinciale zonneboileractie 1998, die gericht is geweest op het particuliere gebruik. In Tilburg zijn er 114 zonneboilers bij gekomen. Met deze actie is het totale zonneboilerbestand in Tilburg gestegen van 16 naar 130 stuks. Zonneboilers zorgen voor warm tapwater in woningen. Als de zonnewarmte niet toereikend is (bijvoorbeeld in de herfst en winter), dan wordt het water bijverwarmd met de CV-ketel. Hiermee wordt per huishouden op jaarbasis circa 200 kubieke meter aardgas bespaard en dus minder broeikasgas CO2 uitgestoten.

Deel: ' Tilburgse subsidieregeling voor duurzame energie in woningen '
Lees ook