Katholieke Universiteit Brabant

DRS. TIM VAN DER AVOIRD BENOEMD TOT HOOFD WETENSCHAPSWINKEL KUB

Drs. Tim van der Avoird (1969) is benoemd tot hoofd van de Wetenschapswinkel van de Katholieke Universiteit Brabant. Van der Avoird was als AiO verbonden aan de Faculteit der Letteren.

Van der Avoird studeerde Taal & Informatica aan de Letterenfaculteit van de KUB. Na zijn afstuderen kwam hij in dienst van de KUB als AiO sociolinguïstiek om te werken aan een proefschrift over het taalgebruik van Hindoestanen in Nederland en Engeland. Hij hoopt het proefschrift medio 2000 te verdedigen. Van der Avoird heeft internationaal onderzoekservaring opgedaan door gastverblijven in Princeton (New Jersey, VS) en York (Engeland).

Naast zijn studie en het AiO-schap is Van der Avoird actief geweest binnen de universiteit onder meer als voorzitter van de universiteitsraad en gespreksleider/presentator bij programma's van Studium Generale en het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing.

Naast het schrijven van zijn proefschrift was hij de afgelopen jaren actief als onderzoeker binnen Babylon, het Centrum voor Studies van Meertaligheid in de Multiculturele Samenleving aan de Letterenfaculteit, met name op het gebied van grootschalige taalsurveys. Verder heeft hij als docent het onderzoekspracticum Interculturele Communicatie aan de Letterenfaculteit verzorgd en was hij coördinator van de interfacultaire cursus Studies van de Multiculturele Samenleving. Ook was Tim van der Avoird enkele jaren voorzitter van de (toenmalige) Universiteitsraad van de Katholieke Universiteit Brabant.

Van der Avoird zal vier dagen per week in dienst zijn als hoofd van de Wetenschapswinkel. Eén dag per week blijft hij aangesteld als onderzoeker binnen Babylon.

functie
Het hoofd van de Wetenschapswinkel geeft leiding aan het bureau van de Wetenschapswinkel en ontwikkelt langlopende onderzoeksprojecten en begeleidt de onderzoekswerkzaamheden van promovendi/wetenschappelijke onderzoekers in organisatorisch opzicht. Verder neemt hij initiatieven tot het organiseren van (internationale) congressen en symposia in lijn met de onderzoeken van de Wetenschapswinkel. Het voorzitten of ondersteunen van diverse (advies)commissies en het coördineren van adviezen behoren ook tot de taken van het hoofd van de Wetenschapswinkel. Verder vormen het ontwikkelen en onderhouden van contacten met facultaire bestuurders, onderzoekers en maatschappelijke organisaties een essentieel onderdeel van de functie.

wetenschapswinkel
Sinds 1980 vormt de Wetenschapswinkel het contactpunt van de universiteit waar tegen geringe kosten onderzoek uitgevoerd wordt op sociaal-maatschappelijk terrein. De wetenschapswinkel werkt voor groepen en organisaties in de regio die het uitvoeren van een onderzoek in principe niet zelf kunnen betalen. Als belangrijkste voorwaarde geldt dat de resultaten van het onderzoek niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Ook het beleidsmatig perspectief is belangrijk: de aanvrager dient te beschikken over een goede mogelijkheid om de onderzoeksresultaten te vertalen in termen van beleid of actie. Onderzoeken worden door (student-)onderzoekers uitgevoerd, bijvoorbeeld in het kader van hun scriptie. Tim van der Avoird is op de KUB bereikbaar via telefoonnummer (013)
466 27 68.

Voor nadere informatie: Voorliching en Externe Betrekkingen KUB, tel. (013) 466 20 04.


30-11-1999 KUB

Deel: ' Tim van der Avoird benoemd tot hoofd wetenschapswinkel KUB '
Lees ook