FNV Bouw


Timmer: 2,5 procent en verlofregelingen

De 13.000 werknemers in de timmerindustrie krijgen er dit jaar 2,5 procent bij. Verder zijn de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten, FNV Bouw en de Hout- en Bouwbond CNV diverse verlofregelingen overeengekomen, onder meer voor stervensbegeleiding.

Het gaat in de timmerindustrie om een CAO voor het jaar 2003. De loonsverhogingen worden betaald aan het begin van een periode: op 14 juli 1,5 procent en op 3 november 1 procent. Op voorstel van FNV Bouw betalen werkgevers een zieke opnieuw een half jaar het volle loon door als na een jaar ziekte blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan voor terugkeer naar werk. Het kan ook zijn dat werkgever en werknemer na het eerste jaar ziekte voorzien dat de werknemer toch over enige tijd herstelt. Dan betaalt de werkgever eerst drie maanden 90 procent en dan nog drie maanden 80 procent loon door. FNV Bouw hecht grote waarde aan een goede combinatie van 'werk' en 'privé'. Vandaar afspraken over 10 dagen verlof voor stervensbegeleiding. Deze worden volledig doorbetaald. Daarna heeft de werknemer recht onbetaald verlof op te nemen. Een vergelijkbare afspraak geldt voor rouwverlof: tien dagen tegen 85 procent en aansluitend de mogelijkheid tot onbetaald verlof.

Om mensen 'fit' te houden op de arbeidsmarkt zijn er twee afspraken tot stand gekomen. Allereerst voert de werkgever elk jaar een functiegesprek met de werknemer, waarbij zowel scholing als lichamelijke belasting aan bod komen. Verder moet elk bedrijf twee keer zoveel scholingsdagen benutten als het aantal fulltimers dat het in dienst heeft.

Partijen leggen het principe-akkoord nu aan de achterban voor.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Fax: (0348) 423 610

Deel: ' Timmer 2,5 procent en verlofregelingen '




Lees ook