Tivoli kondigt nieuwe beheersuites aan voor middelgrote bedrijven

Snel rendement voor groeibedrijven

Amsterdam, 17 mei 1999, ? Tivoli Systems heeft zes nieuwe Management Suites aangekondigd. Met deze suites speelt Tivoli op twee onmiskenbare behoeften in: enerzijds de vraag van middelgrote bedrijven naar beheeroplossingen en anderzijds het door klanten gewenste snellere rendement op investeringen.

De Tivoli Management Suites bieden producten en ondersteuning voor het beheer van de meest uiteenlopende IT-aspecten. Bovendien kunnen klanten voor services en training een beroep doen op Team Tivoli ? waarin business partners van Tivoli hun kennis en ervaring hebben gebundeld ? teneinde de implementatie zoveel mogelijk te bespoedigen. De combinatie van al deze elementen biedt bedrijven dubbel voordeel: de kracht van Tivoli Enterprise en de flexibiliteit van gefaseerde implementatie. Op deze wijze kunnen klanten, naargelang de zakelijke ontwikkelingen en de budgettaire mogelijkheden, in fasen een geïntegreerde IT-beheeroplossing ontwikkelen en problemen één voor één oplossen.

?Voortbouwend op ons succes als leverancier van grootschalige beheeroplossingen voor de wereldwijd grootste ondernemingen, richten wij ons nu ook op middelgrote bedrijven, die immers dezelfde behoefte aan robuuste oplossingen hebben?, aldus Mike O?Rourke, vice president Packaged Solutions. ?Uit onafhankelijk onderzoek Upper Middle Market: Market Segmentation and Positioning, onderzoek uitgevoerd door Research International, maart 1999, blijkt dat middelgrote bedrijven, evenals de grootste multinationals, een complexe IT-omgeving kennen en dezelfde verwachtingen hebben van hun IT-beheeroplossing wat betreft betrouwbaarheid, implementatiegemak en integratiemogelijkheden. Het verschil is dat zij vaak niet over de technische en/of financiële middelen beschikken om meteen een totaaloplossing te implementeren. De Tivoli Management Suites bieden alle functionaliteit van Tivoli Enterprise en geven toegang tot de expertise en resources van Team Tivoli-partners; hierdoor kunnen groeibedrijven de implementatie van IT-oplossingen voortdurend afstemmen op nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf.?

Tivoli Management Suites

De Tivoli Management Suites bieden alle voordelen van zowel Tivoli?s unieke, uit drie lagen bestaande beheerarchitectuur als de One-Touch Management-technologie. Daarnaast kunnen de suites probleemloos worden geïntegreerd met honderden Tivoli Ready-producten van derden die met groot gemak kunnen worden ingezet, beheerd en ondersteund op meerdere platforms, ook wanneer deze over verschillende locaties zijn verspreid.

IT-organisaties kunnen met deze oplossingen de productiviteit van eindgebruikers waarborgen, robuuste IT-functies inzetten voor belangrijke bedrijfsprocessen en het gebruik van technologie optimaliseren zodat nog beter kan worden ingespeeld op eisen die door de mondiale netwerkeconomie aan het bedrijfsleven worden gesteld. Het gevolg is dat klanten IT-processen en bedrijfsdoelstellingen op elkaar kunnen afstemmen, met alle positieve consequenties vandien voor de winstgevendheid.

Tivoli Operations Management Suite: waarborgt de vastlegging en back-up van bedrijfskritische gegevens, optimaliseert de netwerkperformance en beheert de taakplanning.

Tivoli Problem Management Suite: verbetert de beschikbaarheid van belangrijke IT-resources waardoor de overeengekomen servicekwaliteit kan worden geleverd. De tevredenheid onder eindgebruikers neemt toe en het bedrijfsresultaat gaat er eveneens op vooruit.

Tivoli Change and Asset Management Suite: houdt op efficiënte wijze bij welke veranderingen IT-componenten in de loop van hun levenscyclus ondergaan. Hierdoor bestaat altijd een duidelijk beeld van de status van het IT-park, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van de geboden IT-services.

Tivoli Security Management Suite: vereenvoudigt de beveiliging van vitale IT-resources en -componenten.

Tivoli Applications Management Suite: ondersteunt het beheer van bedrijfskritische applicaties.

Tivoli IT Readiness Management Suite: helpt bij het millenniumbestendig maken en houden van een gedistribueerde omgeving met meerdere platforms.

Op basis van jarenlange ervaring opgedaan als serviceleverancier van grote ondernemingen, biedt Tivoli de Team Tivoli-partners een aantal pre- en postsales-tools, een beproefde methodologie, opleiding en begeleiding, teneinde de suites tot een succes te maken. Hiermee wil Tivoli bereiken dat haar partners goed beslagen ten ijs komen wanneer zij de suites implementeren bij de klant; deze laatste heeft immers alle belang bij een zo kort mogelijk time-to-value-traject. De door Tivoli geboden ondersteuning behelst onder meer ROI-tools, omgevingsanalysetools, auto-configuratietools, implementatiemethoden, ?best practices?, begeleiding, verkoopondersteuning en technische cursussen.

Over Tivoli Systems

Tivoli Systems is de toonaangevende leverancier van open, schaalbare, platform-onafhankelijke oplossingen voor het beheer van netwerken, systemen, applicaties en business-to-business e-commerce-toepassingen. Overal ter wereld werken gerenommeerde bedrijven met Tivoli software en te dringen, die samenhangen met het beheer van netwerken, systemen, databases en applicaties. Het in Austin, Texas, gevestigde Tivoli distribueert haar producten nationaal en internationaal via een netwerk van verkoopkantoren, systeemintegratiespecialisten en wederverkopers. Als dochter van IBM maakt Tivoli ook gebruik van de verkoopkanalen van IBM.

Meer informatie over Tivoli is te vinden op de volgende website:

https://www.tivoli.com.

Deel: ' Tivoli kondigt nieuwe beheersuites aan '
Lees ook