Transport en Logistiek Nederland

TLN verheugd over besluit Europese Parlement Ecopunten

Transport en Logistiek Nederland is ingenomen met het besluit dat het Europese Parlement vandaag heeft genomen over het vervolg op het ecopuntensysteem. Daarmee komt er een uitstekend alternatief voor handen voor het besluit dat de verkeersministers namen tijdens de Transportraad van 31 december 2002. Toen werd onder druk van Oostenrijk besloten om het ecopuntensysteem ook na 2003 vrijwel ongewijzigd voort te zetten.

Het voorstel van het Europese Parlement is zowel voor het bedrijfsleven als voor het milieu beter dan het voorstel van de Europese Transportraad. Het voorstel behelst de volgende drie kernpunten:


- Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor de meest vervuilende vrachtauto's. Voor vrachtauto's met Euro 3 en toekomstige Euro 4 - motoren wordt een vrije doorgang voorgesteld


- Het nieuwe puntensysteem geldt alleen voor het Oostenrijkse Alpengebied en dus niet voor heel Oostenrijk zoals in het oude ecopuntensysteem


- In het nieuwe puntensysteem krijgen lidstaten in 2004 niet minder maar hetzelfde aantal ecopunten als in 2002, in plaats van 2003 zoals de Transportraad voorstelde. Voor het Nederlandse beroepsgoederenvervoer is dit van belang omdat er in 2002 90.000 punten meer te verdelen waren dan in 2003

Ondernemers in het beroepsgoederenvervoer hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in schoon materieel en hebben de milieudoelstellingen voortvloeiend uit het ecopuntensysteem, in 2002 al ruimschoots gehaald. Transport en Logistiek Nederland is dan ook van mening dat dit besluit van het Europese Parlement recht doet aan de inspanningen van de sector.

Deel: ' TLN verheugd over besluit Europese Parlement Ecopunten '
Lees ook