Ingezonden persbericht


Zoetermeer, 28 oktober 2008

TLN verontwaardigd over schandalig rapport FNV Bondgenoten

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft vandaag een verontwaardigde brief geschreven aan de voorzitter van de FNV over de aantijgingen van vermeende fraude met de digitale tachograaf in een 'onderzoek' van FNV Bondgenoten. In de brief stelt TLN dat de gehele sector, zowel werknemers als werkgevers, in een kwaad daglicht worden gesteld en beschadigd. Het vertrouwen in FNV Bondgenoten is hierdoor dan ook ernstig geschaad.

Algemeen voorzitter van TLN Alexander Sakkers: 'De digitale tachograaf is juist ingevoerd omdat de conclusie is getrokken dat de oude analoge tachograaf fraude gevoelig bleek te zijn. Als de digitale tachograaf dat ook blijkt te zijn, voldoet deze tachograaf niet aan de gestelde doelstelling van voorkomen van fraude en bevorderen van de verkeersveiligheid. TLN beschikt echter niet over gegevens met betrekking tot fraude en herkent zich niet in het 'onderzoek'. TLN wijst elke vorm van fraude af.'

TLN is van mening dat het onderzoek van FNV Bondgenoten erg suggestief is. Na bestudering van het onderzoek blijkt dat FNV Bondgenoten op basis van enkele gevallen conclusies trekt waardoor een hele sector in een kwaad daglicht wordt gesteld. Er worden geen brede bewijzen geleverd van grootschalige fraude. TLN is met name verbolgen over de beschuldiging richting de werkgevers. Er wordt geïnsinueerd dat werkgevers op grote schaal chauffeurs dwingen fraude te plegen. Een heldere en harde onderbouwing voor deze conclusie ontbreekt echter.

TLN wijst er op dat er op dit moment meer dan 3000 vacatures voor chauffeurs zijn. Dit betekent dat werknemers, als men ontevreden is, voldoende mogelijkheden hebben bij andere bedrijven als chauffeur aan de slag te gaan.


---

Bel voor meer informatie naar de afdeling Communicatie, Wijnand van Zanten, 079-3636214 of 06-51807122

Deel: ' TLN verontwaardigd over schandalig rapport FNV Bondgenoten '


Lees ook