TNO

TNO-hoogleraar Arbeidsomstandigheden en Milieu in oratie: Duurzame ontwikkeling vereist sterkere integratie milieu- en arbeidsomstandighedenbeleid

15 september 1999

Arbo- en milieumaatregelen werken elkaar vaak onbedoeld tegen. Het beleid wordt in aparte instituties gemaakt, waardoor deze tegenwerking in stand blijft. Bedrijven hebben wel belang bij integratie, maar lopen tegen vele belemmeringen aan. Een integrale aanpak dient te worden gebaseerd op drie moderne kwaliteitsprincipes: in één keer goed, de juiste dingen doen en voortdurende verbetering.

Dit stelt dr. G.I.J.M. Zwetsloot in zijn oratie, die hij op 16 september 1999 om 16. 00 uur zal uitspreken bij zijn benoeming vanwege TNO Arbeid tot bijzonder hoogleraar Arbeidsomstandigheden en Milieu aan de Erasmusuniversiteit. De titel van de oratie luidt: Naar een inherent veiligere, gezondere en schonere productie; of de sleuven tussen sociale verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid.

Zodra wordt gewerkt aan oplossingen aan de bron, kan men een aanpak ontwikkelen die zich dubbel uitbetaalt. Helaas valt dat in de praktijk soms tegen. Een recent Europees onderzoek laat zien dat veel oplossingen die schoner zijn, nadelen met zich meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Milieubeleid gericht op duurzame ontwikkeling en schone productie zal daarom geïntegreerd moeten worden met arbobeleid gericht op inherent veiligere en gezondere productie.

Arbobeleid komt vaak pas achteraf, en daarmee te laat aan bod Dit vraagt om een fundamentele verandering van het huidige arbobeleid. Arbobeleid begint vaak pas als de belangrijkste beslissingen over de wijze van productie al zijn genomen. Het gevolg is achter de feiten aan lopen en weinig echte verbetering. Want waarom zou je nadenken over een schone of inherent veiliger technologie als er al aanzienlijke bedragen zijn geïnvesteerd in bijvoorbeeld zuiverings- of alarminstallaties? Waarom zou je als manager of werknemer serieus nadenken over de toepassing van kwaliteitsprincipes op het gebied van arbo en milieu als daar al een specialist voor is? Waarom zou je nadenken over de verbetering van arbo- en milieu management als je al een gecertificeerd management systeem hebt?
Vaak wordt ook alleen in termen van rationaliteit en efficiency over arbo- en milieu gedacht, terwijl er belangrijke waarden in het spel zijn (de gezondheid en waarde van mensen, de waarde van eco-systemen en biodiversiteit, het voorbestaan van de mensheid) die het daartegen vaak afleggen.

"Leerhandicaps" houden arbo- en milieuproblemen in stand Door dit soort "leerhandicaps" houden veel bedrijven hun arbo- en milieuproblemen in stand, of lijken ze soms zelfs te koesteren. De door het bedrijf gewenste verbeteringen in verzuim- en ongevalscijfers en terugdringing van milieubelasting worden dan, zelfs bij aanzienlijke inspanningen, niet gerealiseerd. Dat lukt pas als de drie bovengenoemde kwaliteitsprincipes in praktijk worden gebracht.

Deel: ' TNO-hoogleraar Arbeid en milieu over duurzame ontwikkeling '
Lees ook