Press information

Toegepaste Wetenschap in februari: Meer energiebesparing bij kantoorapparatuur mogelijk

3 februari 1999

TNO Industrie heeft vastgesteld dat bij kantoorapparatuur nog veel energie valt te besparen. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van NOVEM bv, de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu.

Het aantal elektronische apparaten in kantoren neemt nog steeds toe. Maar ook in de woonomgeving groeit het aantal gestaag. De verwachting is dat in 2003 het aantal kantoorapparaten, met uitzondering van de kopieerapparaten, is verdubbeld ten opzichte van 1997. In het kader van het programma Lange Termijn Gebouwde Omgeving is NOVEM geïnteresseerd in besparingsopties die kunnen bijdragen tot een energieneutrale woning of een energieneutraal kantoor.

In dit onderzoek is met name gekeken naar personal computers, monitoren, printers en kopieerapparaten. Voor elk soort apparaat zijn alle componenten geanalyseerd en is het energieverbruik in kaart gebracht. Het totaalverbruik per soort wordt uitgedrukt in GWh, oftewel het energieverbruik in Watt per apparaatsoort vermenigvuldigd met het aantal gebruikte apparaten van dat soort in Nederland. Per soort is bovendien aangegeven welke besparingen mogelijk zouden zijn. Zo zou bijvoorbeeld op basis van de huidige technologische ontwikkelingen het energieverbruik van monitoren van 140 GWh kunnen worden teruggebracht naar nog geen 10 GWh. Twee andere opties, die ook veel besparing zouden kunnen opleveren, zijn het automatisch overschakelen van ‘aan’ naar de verschillende ‘stand by’ niveaus, en de integratie van verschillende apparaten, bijvoorbeeld van kopieerapparaat en printer.

Verder in het TNO magazine ‘Toegepaste Wetenschap’ onder meer aandacht voor een door TNO uitgevoerde veiligheidsstudie voor de Israëlische stad Haifa, waar men plannen heeft om havenactiviteiten, een vliegveld, een uitgebreide chemische industrie, woonfuncties en recreatieve voorzieningen in één gebied te concentreren. Ook wordt aandacht besteed aan een onderzoek naar de herkomst van vier Romeinse mijlpalen die bij archeologische opgravingen in het Wateringseveld in Den Haag zijn aangetroffen.

Deel: ' TNO Meer energiebesparing bij kantoorapparatuur mogelijk '
Lees ook