Gemeente Delft

25 mei 1999
Persbericht de economie van Delft: op weg naar 2010

In opdracht van de gemeente heeft TNO Inro een rapport uitgebracht over de toekomstige economische ontwikkelingen van Delft tot het jaar 2010. Er is bijna een jaar gewerkt aan dit rapport. De gemeentelijke begeleidingscommissie stond onder het voorzitterschap van wethouder Oosten van o.a. Economische Zaken.

Het rapport geeft antwoord op onder andere de volgende vragen:

wat zijn te verwachten ontwikkelingen voor de Delftse economie in het geval dat er geen ernstige belemmeringen optreden. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid, werkloosheid, uitgifte aan bedrijventerreinen, kantoren, etc.

welke ontwikkelingsstrategie kan de gemeente het beste volgen om optimaal te kunnen profiteren van zijn sterke kanten.

Het rapport zal besproken worden in de raadscommissie Cultuur, Kennis en Economie van 3 juni a.s. De bespreking is er voor bedoeld om vast te stellen in welke mate de bevindingen van het rapport worden onderschreven door de gemeente. De veelheid aan informatie die het rapport bevat zal worden gebruikt bij de planontwikkeling van de gemeente. Daarnaast biedt het rapport de mogelijkheid om op gestructureerde wijze met verschillende partijen van gedachten te wisselen over de economische toekomst van Delft zoals de Kamer van Koophandel, TUD, TNO en verschillende belangenorganisaties.

Zoekwoorden:

Deel: ' TNO rapport 'De economie van Delft op weg naar 2010' '
Lees ook