Uit: Nieuwsbrief - TNO Telecom

TNO Telecom biedt louter winst

De voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO ir. Jan Dekker twijfelt geen moment: de overgang van KPN Valley naar TNO Telecom biedt louter winst. Voor TNO vult het de ambitie in om binnen Europa een vooraanstaande positie te verwerven op het kerngebied ICT en Diensten. Voor KPN Valley zijn er nieuwe groeikansen op zowel andere TNO-kennisgebieden, zoals de bouw en defensie, als met partijen buiten KPN bij onderzoek en ontwikkeling op telecomgebied.

Bij TNO Bouw weet men precies hoe de bouw in elkaar zit. De ICT-component daarin is nog erg onderontwikkeld. Nederland loopt hierbij ook zeker niet voorop. Binnen Europa kunnen we onze positie aanzienlijk versterken door specifieke ICT-kennis voor de bouw te ontwikkelen , noemt Dekker als voorbeeld.

Kritische massa
TNO zelf was te klein. Direct zullen zich nu rond vierhonderd mensen op dit werkveld begeven. Maar we hebben ook instituten eromheen die een heel goede bijdrage kunnen leveren. We hebben bijvoorbeeld een denktank die beleidsstudies doet. Denk aan de invloed van ICT in Nederland. En dat sluit weer fantastisch aan. We hebben een instituut op het terrein van de human factors dat kijkt naar de wisselwerking apparatuur-mens. De massa die TNO op ICT-gebied kan organiseren is daarmee groter dan alleen het telecominstituut. Dat maakt ons niet de grootste van de wereld, maar zorgt er wel voor dat we in Europees verband goed mee kunnen doen , meent de TNO-bestuursvoorzitter.

Soepele overgang
Hij verwacht dat de integratie van de Valley-organsatie in TNO soepel zal verlopen. Al tijdens de onderhandelingen blijken spontaan gezamenlijke projecten gestart te zijn. De TNO ers en de Valley-medewerkers spreken dezelfde taal. In alle gesprekken die ik heb gehad, binnen en buiten, heb ik gemerkt dat iedereen er veel zin in heeft.

KPN zal nog een reeks van jaren een belangrijke klant van de voormalige Valley-organisatie blijven. Dat de KPN-onderzoekers daarbij iets meer op afstand staan van het oude moederbedrijf en ook voor andere telecombedrijven aan de slag gaan, hoeft volgens Dekker geen problemen op te leveren. Het gaat om vertrouwen. We hebben bij TNO veel ervaring met de omgang met gevoelige informatie van andere partijen. Denk maar aan defensie. Onze defensiespecialisten werken voor vijftig procent ook voor andere bedrijven. Met goede afspraken lukt dat. Het vertrouwen beschamen is een uitstekende manier om je omzet weg te gooien. We zouden wel gek zijn , aldus Dekker.

Nieuwe projecten
Door de overgang naar TNO neemt de kans toe dat in internationaal verband nieuwe samenwerkingsprojecten opgestart kunnen worden. Bijvoorbeeld met behulp van het fonds dat de Nederlandse regering heeft ingesteld voor nieuwe kennisontwikkeling. Een fonds dat TNO al meerdere malen met succes heeft kunnen inzetten. De grotere afstand tot KPN biedt daartoe meer mogelijkheden, zeker ook in Europese projecten. Op de horizontale as van fundamenteel/toegepast wordt de samenwerking: universiteiten, TNO Telecom, KPN. Op de verticale as is er de samenwerking in Europese projecten met zowel andere buitenlandse bedrijven als instituten.

Ambities
Op korte termijn gaat het erom KPN Valley goed binnen TNO te laten landen en gezond te laten draaien. Dan komt er ruimte voor groei. We beogen een geleidelijke, zorgvuldige groei. Over vijf jaar moeten we hét ICT/Telecom-instituut van Nederland zijn dat binnen Europa bij de top hoort. Ik ben ervan overtuigd dat KPN Valley dan een nog betere positie inneemt dan wanneer het bij KPN was gebleven , besluit Jan Dekker.

Deel: ' 'TNO Telecom biedt louter winst' '
Lees ook