TNO

TNO verkoopt TNO Crash Dummies BV en Ogle TNO Safety Products Ltd

9 september 1999

Vandaag heeft TNO de beide zelfstandige dochterondernemingen TNO Crash Dummies BV (Delft) en Ogle TNO Safety Products Ltd (Letchworth, UK) verkocht aan First Technology PLC uit Groot Brittannië. Met de verkoop is een bedrag gemoeid van ongeveer NLG 16 miljoen. De verkoop is nog onder het voorbehoud van een laatste audit. Dit maakte Ir. J.A. Dekker, voorzitter van de RvB van TNO, vandaag bekend bij de feestelijke opening van de vernieuwde testfaciliteiten van TNO Wegtransportmiddelen in Delft. "TNO is er als onafhankelijke contractresearch-organisatie trots op dat deze twee bedrijven de kennis van TNO in een gezonde markt ten goede kunnen laten komen van de maatschappij. Wij hebben vertrouwen in hun toekomst.", aldus Ir. J.A. Dekker.

Tegelijk met de verkoop hebben TNO en First Technology Safety Systems Inc, FTSS een overeenkomst gesloten om samen te werken op het terrein van gezamenlijk belang en expertise: de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande testpoppen voor bots- en andere proeven, de zogenoemde crash test dummies. Met de samenwerking kunnen beide partijen hun leidende posities in het brede veld van botsveiligheid behouden en verder uitbouwen.

Botsveiligheidlaboratoria TNO blijven strikt onafhankelijk TNO en FTSS zijn al sinds 1996 strategische partners in o.a. de wederzijds verkoop en marketing van elkaars crash test dummies en daaraan verwante producten. Het TNO Instituut TNO Wegtransportmiddelen en daarbinnen met name het Botsveiligheidlaboratorium is en blijft volstrekt onafhankelijk als onderzoeks-, ontwikkel-, test- en keurinstelling.

Zowel TNO Crash Dummies BV als Ogle TNO Safety Products Ltd krijgen een nieuwe naam, respectievelijk FTSS Europe BV en FTSS U.K. Ltd FTSS Europe BV zal worden gevestigd in het nieuwe vergrootte testlaboratorium van TNO in Delft dat op 9 september officieel zal worden geopend door minister mw. T. Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. FTSS U.K. Ltd blijft gevestigd in Letchworth, Groot Brittannië.

Contactpersoon:
TNO Wegwijzer
Telefoon 015 269 69 69
E-mail infodesk@tno.nl


Deel: ' TNO verkoopt TNO Crash Dummies en Ogle TNO Safety Products '
Lees ook