Keywords: TNO,perskamer,hoge werkdruk,depressieve klachten,werkhervatting

Perskamer

TNO wil met bacteriën strijd tegen NOx-uitstoot aanbinden

TNO

1 juli 2002

TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (TNO-MEP) voert in opdracht van de NOVEM een haalbaarheidsstudie uit naar biologische verwijdering van stikstofoxiden (NOx) uit afgassen. NOx komt vrij bij verbrandingsprocessen en veroorzaakt zure regen en vermesting. De methode van TNO-MEP moet een twee tot drie keer zo goedkoop alternatief worden voor de huidige technieken. De Nederlandse industrie heeft in een convenant met de overheid de toezegging gedaan, de uitstoot te verminderen van 120.000 ton/jaar in 1995 naar 55.000 ton/jaar in 2010.

Nieuwe technieken
Om een daling van de NOx uitstoot tegen lage kosten mogelijk te maken moeten nieuwe technologieën ontwikkeld worden. Met de huidige technologieën wordt het behalen van deze doelstelling zeer kostbaar (3 à 4 EUR/kg).

Bij het door TNO-MEP ontwikkelde proces wordt het afgas, na afkoeling, direct in contact gebracht met een bacteriesuspensie die het NOx oxideert naar nitraat. Het gevormde nitraat kan na toevoegen van kaliumhydroxide worden opgezuiverd en verkocht op de meststoffenmarkt als KNO3. Ook kan het nitraat in een tweede reactor gereduceerd worden tot het onschadelijke stikstofgas. Afvalwater kan hierbij dienen als reductor. Op deze wijze wordt bespaard op de kosten voor reductor, zoals bijvoorbeeld ethanol, en de kosten voor zuurstofinbreng in de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Economische haalbaarheid
In de haalbaarheidsstudie heeft TNO-MEP een aantal reactorconfiguraties naast elkaar gelegd. Hieruit is gebleken dat de biomassa zo dicht mogelijk bij de afgassen gebracht moet worden om diffusielimitatie van NOx zo klein mogelijk te maken. Dit kan bereikt worden in een gaswasser die doorstroomd wordt met biomassasuspensie, met een nevelreactor of door een membraanbioreactor. Verder blijkt dat zowel de productie van KNO3 als het gebruik van nitraat in afvalwaterzuiveringsinstallaties praktisch en economisch haalbaar is. De kosten per kilo verwijderd NOx zullen komen te liggen rond de 1,25 EUR/kg.

Verdere realisatie

TNO-MEP wil deze nieuwe technologie met een aantal andere partners verder ontwikkelen. Om deze techniek op pilotschaal (1m3) te beproeven wordt gezocht naar zowel probleembezitters als apparatenbouwers.

Meer informatie:
Koen Meesters,
TNO-MEP, Apeldoorn
T 055 549 30 96
E K.Meesters@mep.tno.nl

Meer informatie:
TNO Milieu, Energie en Processinnovatie

Contactpersoon:
Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
Telefoon 015 269 49 75

June Vasconcellos

Telefoon 015 269 49 05

Fax 015 262 73 35
E-mail pressinfo@tno.nl

Postbus 6050
2600 JA, Delft

TNO Wegwijzer
telefoon 015 269 69 69
fax 015 261 24 03
e-mail wegwijzer@tno.nl

---

Deel: ' TNO wil met bacteriën strijd tegen NOx-uitstoot aanbinden '
Lees ook