TNO


TNO

Persberichten 2003
TNO op zoek naar meer veiligheid passagiers ballonvaart tijdens landing

24 januari 2003

TNO Wegtransportmiddelen (TNO-WT) in Delft is een onderzoek gestart naar de beste houding voor ballonvaarders en hun passagiers tijdens de landing. Ook zal gekeken worden naar de effectiviteit van verschillende beschermingsmethoden in de ballonmand om de kans op letsel te verkleinen.

TNO doet het onderzoek in opdracht van de Britse Civil Aviation Authority (CAA). De CAA is met de British Balloon and Airship Club (BBAC) verantwoordelijk voor de regelgeving van deze sport in Groot-Brittannië. De planning is om aan het eind van 2003 het onderzoek te hebben afgerond om in het seizoen 2004 al te kunnen werken met de aanbevelingen. De resultaten van het TNO onderzoek zullen primair van toepassing zijn op de Britse situatie.

Tijdens de landing van een ballon komt het voor dat de mand nog enige tijd over de grond wordt voortgesleept. Op dit moment hanteren ballonvaarders die met of zonder passagiers varen hun eigen landingsposities en -houdingen. De CAA heeft TNO gevraagd een wetenschappelijk gezien beste landingshouding en -positie aan te geven. TNO heeft al geruime ervaring met het beoordelen en verbeteren van passagierbescherming bij vliegtuig- en helicoptercrashes.

Het onderzoek start met het verzamelen van informatie over de huidige toestand d.m.v. literatuur, ongevaldatabases en interviews met ballonvaart piloten. In het tweede deel van het onderzoek zullen de houdingen van de passagiers zullen worden geëvalueerd met behulp van computer simulaties met mensmodellen. Er zullen met assistentie van TNO Bouw versnellingsmetingen aan de mand worden uitgevoerd tijdens normale landingen. Het derde deel van het onderzoek betreft de evaluatie van extra beschermende maatregelen in de ballonmand. Zo zal o.a. gekeken worden naar het nut van een schuimkussen in de mand waarop tijdens de landing kan worden gezeten.

TNO Wegtransportmiddelen

Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
T 015 269 49 75

June Vasconcellos
T 015 269 49 05

F 015 262 73 35

pressinfo@tno.nl

Postbus 6050

2600 JA, Delft

Deel: ' TNO zoekt meer veiligheid passagiers ballonvaart tijdens landing '
Lees ook