Zwangere vrouwen gebruiken vaker foliumzuur

Steeds meer zwangere vrouwen blijken foliumzuursupplementen te gebruiken om de kans op een aangeboren afwijking te verkleinen. In 1994 gebruikte nog geen 10% een supplement met deze B-vitamine, inmiddels is dat meer dan 60%. Echter, slechts 36% van de zwangere vrouwen gebruikte foliumzuur in de gehele geadviseerde periode, namelijk minimaal 4 weken vóór tot minimaal 8 weken ná conceptie. Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Groningen onder 453 zwangere vrouwen in Noord-Nederland.

grafiek

Sinds 1993 adviseert de Gezondheidsraad een foliumzuursupplement te gebruiken aan vrouwen die zwanger willen worden. De kans op een aangeboren afwijking door een zogenoemd neurale-buisdefect zoals een 'open ruggetje' wordt hierdoor meer dan gehalveerd. Eind 1995 is het Voedingscentrum een nationale campagne gestart om dit advies onder de aandacht te brengen. Uit het genoemde onderzoek blijkt dat zowel in de periode vóórafgaand aan deze campagne als in de periode erna het gebruik van foliumzuursupplementen is toegenomen. De media lijken daarvoor verantwoordelijk, aangezien kranten en tijdschriften als belangrijkste informatiebron worden genoemd.

Het is nog niet onderzocht of er inderdaad minder baby's met 'open ruggetjes' in Nederland worden geboren nu zwangere vrouwen op grotere schaal foliumzuursupplementen gebruiken. In Engeland, waar het foliumzuur advies sinds 1992 geldt, is daar recent wel onderzoek naar gedaan. Sinds de jaren 70 blijkt het aantal aangeboren afwijkingen al vanzelf te dalen door onbekende oorzaak. Sinds 1992 is er geen sterkere daling gevonden in het aantal aangeboren afwijkingen, ondanks de toename in foliumzuur gebruik onder zwangere vrouwen. Een mogelijke verklaring is het lage foliumzuur gebruik in Engeland; ongeveer 30% van de zwangere vrouwen start in Engeland met een foliumzuursupplement nog voordat ze zwanger zijn. Het is de vraag of dit percentage nog hoger kan. In Engeland is namelijk slechts ongeveer 60% van de zwangerschappen gepland. Een geplande zwangerschap is uiteraard een voorwaarde om vóór de conceptie al met foliumzuur te kunnen beginnen.

In Nederland, waar circa 85% van de zwangerschappen gepland is, zou er mogelijk nog wel ruimte voor verhoging van het supplementgebruik zijn. In het Groningse onderzoek was de helft van de zwangere vrouwen die geen foliumzuursupplementen hadden gebruikt, van plan dit een eventuele volgende keer wel te doen.

(Bronnen: The Lancet 1999, volume 353, H.E.K. De Walle et al, Periconceptional folic acid intake in the northern Netherlands, pagina 1187; British Medical Journal 1999, volume 319, R.A. Kadir et al, Neural tube defects and periconceptional folic acid in England and Wales: retrospective study, pagina 92-93)

copyright © TNO Voeding 1999

Deel: ' TNO Zwangere vrouwen gebruiken vaker foliumzuur '
Lees ook