Katholieke Universiteit Brabant

zie ook
promoties

TNT Postgroep neemt financiering over van bijzondere leerstoel Distributielogistiek aan de KUB

De Stichting Ir. C. De Wit Fonds financierde de afgelopen 5 jaar aan de Katholieke Universiteit Brabant de bijzondere leerstoel Distributielogistiek'. Deze stichting is een initiatief van de Koninklijke PTT Nederland (KPN) ter gelegenheid van het (toenmalige) afscheid van de directeur-generaal der PTT. De leerstoel richt zich op de logistieke processen die zich afspelen tussen producent en consument.

De termijn waarvoor financiering van deze leerstoel (5 jaar) gold, is verstreken en de financiering van de leerstoel wordt thans - wederom voor een periode van 5 jaar - overgenomen door TNT Postgroep.

Bijzonder hoogleraar op deze leerstoel is prof.dr.ir. A.J.M. Vermunt (1947) uit Hoeven. Hij was werkzaam bij PTT Post als directeur van PTT Post Logistiek.

Voor nadere informatie: Voorlichting en Externe Betrekkingen KUB, Maurice Ackermans, tel. (013) 466 20 04.


14-12-1999 KUB

Deel: ' TNT groep overname financiering Distributielogistiek KUB '
Lees ook