TNT Post Groep

TNT Post Groep N.V. (TPG) sponsor openingstentoonstelling

TNT Post Groep N.V. (TPG) en het Van Gogh Museum hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de exclusieve sponsoring van de grote openingstentoonstelling in de nieuwe vleugel. De tentoonstelling: Theo van Gogh (1857-1891) Kunsthandelaar, verzamelaar en broer van Vincent vindt plaats van 24 juni tot en met 5 september 1999 in het Van Gogh Museum te Amsterdam. De tentoonstelling zal vervolgens te zien zijn in het Musee dOrsay (Parijs). De intensieve briefwisseling tussen Theo en Vincent en de kenmerken ambitieus, gedreven, betrouwbaar en streven naar excellentie van beide broers hebben TPG doen besluiten haar naam aan deze tentoonstelling te verbinden.
De tentoonstelling

Theo is vooral bekend als de beminnelijke broer die Vincent financieel en moreel ondersteunde en hem in staat stelde zich als kunstenaar te ontwikkelen. Zijn rol als invloedrijk kunsthandelaar en kunstverzamelaar in de jaren 80 van de vorige eeuw is minder bekend. Theo van Gogh maakt door zijn handels- en verzamelaarsdrift deze tentoonstelling mogelijk, waarbij er niet alleen werk van zijn broer Vincent, maar ook van andere laat-negentiende eeuwse getalenteerde collegae is te bewonderen. Een bijzondere tentoonstelling omdat de kunsthandelaar centraal staat in plaats van de kunstenaar!

Zo zijn er werken te zien van Corot, Gérôme, Degas, Monet, Pissarro, Redon, Toulouse-Lautrec en Renoir. Theos bijzondere band met Vincent wordt geïllustreerd met behulp van tien schilderijen van Vincent die voor Theo een speciale betekenis hadden, waaronder Amandelbloesem. Aan de hand van veelal niet eerder getoond documentatiemateriaal (zoals brieven, fotos en voorwerpen uit Theos bezit) wordt de expositie gecompleteerd.
De relatie tussen TPG en het Van Gogh Museum

De directe relatie tussen de tentoonstelling en TPG is de intensieve en intense briefwisseling die Vincent en zijn broer Theo hadden. Het is door deze briefwisseling dat we zoveel over het leven van Vincent weten. De toegankelijkheid van de brieven heeft ervoor gezorgd dat Vincent over de hele wereld geliefd is. Dankzij de verzamelaarsdrift van Theos zijn er ruim 600 brieven van Vincent bewaard gebleven. Deze brieven zijn de basis geweest voor de datering, identificatie en achtergrond bij veel van de schilderijen van Vincent. De brieven zijn al een aantal keer gepubliceerd maar zelden tot nooit getoond, tot deze tentoonstelling. Het ligt voor de hand dat TPG zich juist aan deze tentoonstelling verbindt.
TPG

TPG is met zijn twee merken PTT Post en TNT wereldwijd aanbieder van internationale post, express en logistieke diensten. In het kader van de express diensten die het bedrijf wereldwijd via TNT levert, worden 107 miljoen zendingen per jaar gedistribueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kleine 1.000 depots, 18 hubs en 55 gateways, 17.000 voertuigen en 38 vliegtuigen.

TPG heeft ruim 105.000 medewerkers in 55 landen en is actief in meer dan 200 landen. De totale omzet van TPG bedroeg in 1997 NLG 15,267 miljard. Hiervan kwamen NLG 6,224 miljard voor rekening van het express deel van het bedrijf. TPG is aan de beurzen van Amsterdam, Frankfurt, London en New York genoteerd.

10 februari 1999


Deel: ' TNT Post Groep sponsor Van Gogh Museum '
Lees ook