Gemeente Smallingerland

Toegang winkelcentrum de Wiken gestremd (17-05-2002)

Vanwege de herinrichting van het winkelcentrum De Wiken is de toegang naar het winkelcentrum vanaf de Noorderdwarsvaart via de Middelwyk gestremd vanaf 21 mei. Het verkeer zal via de Langewijk worden geleid. De omleiding zal enkele weken in beslag nemen.

Deel: ' Toegang winkelcentrum de Wiken Smallingerland gestremd '
Lees ook